Gminy poszkodowane w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Dz.U.20.2124
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiek tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
§  2.  Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycz nych, powodzi lub osunięcia ziemi, które miały miejsce w czerwcu 2020 r., jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, POWODZI LUB OSUNIĘCIA ZIEMI, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W CZERWCU 2020 R., W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU

LP. WOJEWÓDZTWO LP. NAZWA GMINY
1 2 3 4
1 DOLNOŚLĄSKIE 1 BARDO
2 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
3 KŁODZKO
4 KŁODZKO m.*
5 KOWARY m.*
6 LĄDEK-ZDRÓJ
7 LEGNICKIE POLE
8 LEWIN KŁODZKI
9 MIĘDZYLESIE
10 MIRSK
11 MYSŁAKOWICE
12 NOWA RUDA
13 NOWA RUDA m.*
14 PIŁAWA GÓRNA m.*
15 STRONIE ŚLĄSKIE
16 SZKLARSKA PORĘBA m.*
17 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ m.*
18 WIĄZÓW
19 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
20 ZIĘBICE
21 ZŁOTORYJA
22 ZŁOTY STOK
1 2 3 4
2 MAŁOPOLSKIE 1 DOBRA
2 JODŁOWNIK
3 LUBIEŃ
4 ŁĄCKO
5 ŁAPANÓW
6 MSZANA DOLNA
7 NIEDŹWIEDŹ
8 OCHOTNICA DOLNA
9 PAŁECZNICA
10 PCIM
11 RACIECHOWICE
12 TYMBARK
13 WIŚNIOWA
3 PODKARPACKIE 1 BIRCZA
2 BŁAŻOWA
3 BRZOZÓW
4 BRZYSKA
5 CHMIELNIK
6 DOMARADZ
7 DUBIECKO
8 DUKLA
9 DYDNIA
10 DYNÓW
11 DYNÓW m.*
12 FREDROPOL
13 GAĆ
14 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
15 HYŻNE
16 IWONICZ-ZDRÓJ
17 JASIENICA ROSIELNA
18 JASŁO
1 2 3 4
19 JASŁO m.*
20 JAŚLISKA
21 JAWORNIK POLSKI
22 JEDLICZE
23 KAMIEŃ
24 KAŃCZUGA
25 KOŁACZYCE
26 KORCZYNA
27 KRZYWCZA
28 ŁAŃCUT
29 MARKOWA
30 NOZDRZEC
31 PRZEMYŚL
32 PRZEWORSK
33 RYMANÓW
34 RZESZÓW m.p.**
35 SIENIAWA
36 SKOŁYSZYN
37 TARNOWIEC
38 TRYŃCZA
39 TYCZYN
40 WOJASZÓWKA
41 ŻURAWICA
* m. - gmina o statusie miasta.

** m.p. - gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2124

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Gminy poszkodowane w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
Data aktu: 30/11/2020
Data ogłoszenia: 30/11/2020
Data wejścia w życie: 01/12/2020