Granice Morskiego Portu Wojennego Dziwnów.

Dz.U.2020.1089
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Dziwnów, zwanego dalej "MPW Dziwnów", stanowią dwa odrębne obszary ograniczone linią geodezyjną łączącą kolejno ponumerowane punkty od 1 do 12 (obszar 1) oraz od 13 do 27 (obszar 2). Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Dziwnów w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Dziwnów przedstawia mapa, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Obszar 1
Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°01'11,5618"N 014°46'01,8446"E
2 54°01'11,6028"N 014°46'02,5585"E
3 54°01'11,6646"N 014°46'03,7450"E
4 54°01'11,8192"N 014°46'06,5869"E
5 54°01'12,4902"N 014°46'10,0131"E
6 54°00'57,0499"N 014°46'12,0914"E
7 54°00'56,5480"N 014°46'11,7788"E
8 54°00'56,3205"N 014°46'10,9670"E
9 54°00'56,0325"N 014°46'04,6089"E
10 54°00'56,0273"N 014°46'04,4502"E
11 54°00'56,0036"N 014°46'03,8601"E
12 54°01'00,3090"N 014°46'03,5813"E

Obszar 2

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
13 54°01'10,0713"N 014°45'04,907l"E
14 54°01'10,245l"N 014°45'04,8619"E
15 54°01'10,4287"N 014°45'05,9823"E
16 54°01'11,3950"N 014°45'11,8807"E
17 54°01'11,7217"N 014°45'11,7316"E
18 54°01'11,7411"N 014°45'11,7243"E
19 54°01'11,7492"N 014°45'11,7369"E
20 54°01'11,9255"N 014°45'12,8108"E
21 54°01'12,2402"N 014°45'12,6436"E
22 54°01'12,2469"N 014°45'12,6271"E
23 54°01'12,5947"N 014°45'12,4663"E
24 54°01'15,0369"N 014°45'14,1074"E
25 54°01'14,8577"N 014°45'14,8889"E
26 54°01'12,0537"N 014°45'13,8518"E
27 54°01'11,3294"N 014°45'13,3208"E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW DZIWNÓW

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020