Wykaz stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania.

Dz.U.2020.107
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wykazu stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania
Na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, zwanym dalej "Wodami Polskimi", na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej;
2) elementy składowe i wzory munduru gospodarki wodnej;
3) czas używania munduru gospodarki wodnej.
§  2.  W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie do noszenia munduru gospodarki wodnej są obowiązani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach służbowych:
1) prezesa Wód Polskich;
2) zastępcy prezesa Wód Polskich nadzorujących: pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym;
3) dyrektorów departamentów Wód Polskich pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym;
4) rzecznika prasowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich;
5) zastępców dyrektorów departamentów Wód Polskich pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym;
6) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
7) zastępców dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich nadzorującego pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym;
8) kierownika wydziału/zespołu komunikacji społecznej;
9) kierownika wydziału/zespołu edukacji wodnej;
10) rzecznika regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
11) dyrektora zarządu zlewni;
12) zastępcy dyrektora zarządu zlewni;
13) kierownika nadzoru wodnego;
14) kierownika zespołu kontroli zewnętrznej;
15) kierownika zbiornika wodnego;
16) kierownika obiektu hydrotechnicznego;
17) kierownika statku;
18) kierownika stopnia piętrzącego (śluzy);
19) kierownika jazu;
20) kierownika bosmanatu lub przystani;
21) mechanika;
22) szypra;
23) bosmana;
24) stermotorzysty;
25) sternika;
26) starszego marynarza;
27) marynarza;
28) operatora śluzy, jazu, pochylni;
29) specjalisty gospodarowania wodami;
30) specjalisty wydziału/zespołu komunikacji społecznej;
31) specjalisty wydziału/zespołu edukacji wodnej.
§  3. 
1.  Elementy składowe munduru gospodarki wodnej stanowią:
1) marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska);
2) spodnie mundurowe (damskie lub męskie);
3) spódnica mundurowa;
4) marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska);
5) spodnie mundurowe letnie (damskie lub męskie);
6) spódnica mundurowa letnia;
7) płaszcz (damski lub męski);
8) spodnie polowe typu "bojówki" (damskie lub męskie);
9) kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (damska lub męska);
10) bluza polarowa (damska lub męska);
11) koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (damska lub męska);
12) koszula biała z krótkim rękawem (damska lub męska);
13) koszula biała z długim rękawem (damska lub męska);
14) koszulka polo (damska lub męska);
15) obuwie - czółenka/buty czarne skórzane (damskie lub męskie);
16) obuwie - botki ocieplane skórzane (damskie lub męskie);
17) czapka z emblematem;
18) czapka zimowa/letnia typu sportowego (damska lub męska);
19) krawat;
20) pasek do spodni/spódnicy;
21) szalik;
22) rękawiczki skórzane (damskie lub męskie).
2.  Czas używania elementów składowych munduru gospodarki wodnej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Na czapce, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 17 i pkt 18, jest umieszczony emblemat składający się z wizerunku orła nad logo Wód Polskich oraz okalających dziesięciu liści laurowych.
2.  Na daszku czapki, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 17, w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, jest umieszczany podwójny złoty pasek albo złoty wężyk w kształcie liścia laurowego.
3.  Na lewym rękawie jest umieszczony emblemat składający się z napisu "WODY POLSKIE".
4.  Dystynkcje umieszcza się na rękawach i naramiennikach munduru gospodarki wodnej odpowiednio dla poszczególnych rodzajów stanowisk służbowych.
5.  Wzory dystynkcji na mundurach gospodarki wodnej dla poszczególnych rodzajów stanowisk służbowych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Na guzikach wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym jest wyciśnięty wizerunek orła z okalającym go wężykiem przedstawiającym liść laurowy.
2.  Średnica guzika dużego wynosi 25 mm, średniego 23 mm, a guzika małego 17 mm.
§  6.  Wzory munduru gospodarki wodnej, w tym opisy składników umundurowania wraz z oznakami służbowymi, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Elementy umundurowania, z wyłączeniem emblematów i dystynkcji, których czas używania upłynął, przechodzą na własność pracownika, któremu zostały przydzielone.
§  8.  Dopuszcza się użytkowanie przez pracowników Wód Polskich obowiązanych do noszenia munduru gospodarki wodnej, o których mowa w § 2, elementów umundurowania, w tym dystynkcji i emblematów, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych do upływu czasu ich używania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZAS UŻYWANIA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MUNDURU GOSPODARKI WODNEJ

Lp. Elementy składowe munduru gospodarki wodnej Liczba (w sztukach) Czas używania (w miesiącach) Uwagi
1 Marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska) 1 48 dla kobiet żakiet
2 Spodnie mundurowe (damskie lub męskie) 1 48 dla kobiet spódnica mundurowa - do wyboru
3 Spódnica mundurowa 1 48 do wyboru
4 Marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska) 1 48 dla kobiet żakiet
5 Spodnie mundurowe letnie (damskie lub męskie) 1 48 dla kobiet spódnica mundurowa letnia - do wyboru
6 Spódnica mundurowa letnia 1 48 do wyboru
7 Płaszcz (damski lub męski) 1 48 do wyboru
8 Spodnie polowe typu "bojówki" (damskie lub męskie) 1 48 do wyboru
9 Kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (damska lub męska) 1 24 do wyboru
10 Bluza polarowa (damska lub męska) 1 24 do wyboru
11 Koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (damska lub męska) 1 24 do wyboru
12 Koszula biała z krótkim rękawem (damska lub męska) 1 48 do wyboru
13 Koszula biała z długim rękawem (damska lub męska) 1 48 do wyboru
14 Koszulka polo (damska lub męska) 1 24 do wyboru
15 Obuwie - czółenka/buty czarne skórzane (damskie lub męskie) para 24 do wyboru
16 Obuwie - botki ocieplane skórzane (damskie lub męskie) para 24 do wyboru
17 Czapka z emblematem 1 48 w zależności od zajmowanego stanowiska:

- czapka ze złotym wężykiem w kształcie liścia laurowego dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Sekretarza stanu i Podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz Prezesa

i Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- czapka z podwójnym złotym paskiem dla pozostałych pracowników

18 Czapka zimowa/letnia typu sportowego (damska lub męska) 1 48 do wyboru
19 Krawat 1 48 do wyboru
20 Pasek do spodni/spódnicy 1 48 do wyboru
21 Szalik 1 48 do wyboru
22 Rękawiczki skórzane (damskie lub męskie) para 48 do wyboru
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY DYSTYNKCJI NA MUNDURACH GOSPODARKI WODNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW STANOWISK SŁUŻBOWYCH

Wzór nr 1

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

wzór

Wzór nr 2

Sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej

wzór

Wzór nr 3

Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej

wzór

Wzór nr 4

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wzór

Wzór nr 5

Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym

wzór

Wzór nr 6

Dyrektorzy departamentów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym

Rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wzór

Wzór nr 7

Zastępcy dyrektorów departamentów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym

wzór

Wzór nr 8

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wzór

Wzór nr 9

Zastępca dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym

wzór

Wzór nr 10

Kierownik wydziału/zespołu komunikacji społecznej

Kierownik wydziału/zespołu edukacji wodnej

Rzecznik regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wzór

Wzór nr 11

Dyrektor zarządu zlewni

wzór

Wzór nr 12

Zastępca dyrektora zarządu zlewni

wzór

Wzór nr 13

Kierownik nadzoru wodnego

wzór

Wzór nr 14

Kierownik zespołu kontroli zewnętrznej Kierownik zbiornika wodnego

wzór

Wzór nr 15

Kierownik obiektu hydrotechnicznego

Kierownik statku

Kierownik stopnia piętrzącego (śluzy)

Kierownik jazu

wzór

Wzór nr 16

Kierownik bosmanatu lub przystani

Mechanik

wzór

Wzór nr 17

Szyper

Bosman

Stermotorzysta

Sternik

wzór

Wzór nr 18

Starszy marynarz

Marynarz

Operator śluzy, jazu, pochylni

Specjalista gospodarowania wodami

Specjalista wydziału/zespołu komunikacji społecznej

Specjalista wydziału/zespołu edukacji wodnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY MUNDURU GOSPODARKI WODNEJ ORAZ OPISY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WRAZ Z OZNAKAMI SŁUŻBOWYMI

Wzór nr 1

Marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska)

Marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska)

wzór

męska (wzór 1A)

wzór

damska (wzór 1B)

Wzór nr 2

Spodnie mundurowe (damskie lub męskie)

Spodnie mundurowe letnie (damskie lub męskie)

wzór

męskie

wzór

damskie

Wzór nr 3

Spódnica mundurowa

Spódnica mundurowa letnia

wzór

Przód

wzór

Tył

Wzór nr 4

Spodnie polowe typu "bojówki" (damskie lub męskie)

wzór

Przód

wzór

Tył

Wzór nr 5

Płaszcz (damski lub męski)

wzór

Wzór nr 6

Koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (damska lub męska)

wzór

Wzór nr 7

Koszulka polo (damska lub męska)

wzór

Wzór nr 8

Bluza polarowa (damska lub męska)

wzór

Przód

wzór

Tył

Wzór nr 9

Kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (damska lub męska)

wzór

Przód

wzór

Tył

Wzór nr 10

Obuwie - Czółenka/Buty czarne skórzane (damskie lub męskie)

wzór

Czółenka czarne skórzane (damskie)

wzór

Buty czarne skórzane (męskie)

Wzór nr 11

Obuwie - botki ocieplane skórzane (damskie lub męskie)

wzór

Botki ocieplane skórzane (damskie)

wzór

Botki ocieplane skórzane (męskie)

Wzór nr 12

Czapka zimowa/letnia typu sportowego (damska lub męska)

wzór

Letnia

wzór

Zimowa

Wzór nr 13

Czapka z emblematem

wzór

z podwójnym złotym paskiem na daszku

wzór

ze złotym wężykiem w kształcie liścia laurowego na daszku

Wzór nr 14

Rękawiczki skórzane (damskie lub męskie)

wzór

Wzór nr 15

Szalik

wzór

Wzór nr 16

wzór

Krawat

Wzór nr 17

Pasek do spodni/spódnicy

wzór

Pasek do spodni (damski lub męski)

wzór

Pasek do spódnicy (damski)

Wzór nr 18 Guziki

wzór

Duży - 25 mm

wzór

Średni - 23 mm

wzór

Mały - 17 mm

OPISY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

1. Marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (wzór nr 1; męska lub damska) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej *  gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym * , dla kobiet żakiet (wzór nr 1B), z 2 rzędami guzików o średnicy 23 mm - po 3 w każdym rzędzie. U dołu marynarki oraz żakietu 2 kieszenie (wszyte) po bokach z patkami. Na dole rękawów umieszczone są dystynkcje stopni służbowych.
2. Spodnie mundurowe (wzór nr 2; męskie lub damskie) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej *  gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym * , bez mankietów na dole, noszone na pasku. Spodnie mają 2 kieszenie boczne wszyte i 1 kieszeń tylną wszytą z prawej strony. Od środka z wszytą podszewką na kolanach.
3. Spódnica mundurowa (wzór nr 3) - z ciemnogranatowej *  gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym * . Spódnica jest prosta z kontrafałdą z tyłu. Długość powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała do linii kolan.
4. Marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (wzór nr 1; męska lub damska) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej *  elanobawełny lub tropiku, dla kobiet żakiet (wzór nr 1B) z 2 rzędami guzików o średnicy 23 mm - po 3 w każdym rzędzie. U dołu marynarki 2 kieszenie (wszyte) po bokach z patkami. Na lewym ramieniu umieszczone są dystynkcje stopni służbowych.
5. Spodnie mundurowe letnie (wzór nr 2; męskie lub damskie) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej *  elanobawełny lub tropiku bez mankietów na dole, noszone na pasku. Dwie kieszenie boczne wszyte i jedna kieszeń tylna wszyta z prawej strony. Od środka z wszytą podszewką na kolanach.
6. Spódnica mundurowa letnia (wzór nr 3) - z ciemnogranatowej *  elanobawełny lub tropiku prosta z kontrafałdą z tyłu. Materiał odpowiadający marynarce mundurowej letniej. Długość powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała do linii kolan.
7. Płaszcz (wzór nr 5; męski lub damski) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej *  gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym * , cały jest na podszewce, posiada 2 rzędy guzików o średnicy 25 mm - po 4 w każdym rzędzie. U dołu z tyłu płaszcza znajduje się rozcięcie. Płaszcz posiada 2 boczne kieszenie wszyte z klapami. U dołu rękawów znajdują się mankiety. Płaszcz posiada naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).
8. Spodnie polowe typu "bojówki" (wzór nr 4; męskie lub damskie) - spodnie polowe wykonane są z wytrzymałej tkaniny koloru granatowego * . Nogawki spodni szerokie i proste. Spodnie mają co najmniej 6 kieszeni (2 boczne wpuszczane, 2 tylne wpuszczane i 2 boczne, zewnętrzne, o konstrukcji miechowej). Spodnie mogą mieć dodatkowe kieszenie oraz miejscowe wzmocnienia w postaci dodatkowej warstwy tkaniny.
9. Koszula biała z krótkim rękawem (męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym * . Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki. Na obu piersiach naszyte są kieszenie.
10. Koszula biała z długim rękawem (męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym * . Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki, po lewej stronie może być naszyta jedna kieszeń.
11. Koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (wzór nr 6; męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym * . Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki małe o średnicy 17 mm. Na obu piersiach naszyte są kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na ramionach wszyte naramienniki zapinane na guziki. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).
12. Koszulka polo (wzór nr 7; męska lub damska) - wykonana jest z tkaniny bawełnianej lub podobnej w kolorze granatowego * . Kołnierzyk zapinany na 3 guziki. Od strony wewnętrznej połączenie kołnierzyka oraz pleców wykończone taśmą. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).
13. Bluza polarowa (wzór nr 8; męska lub damska) - wykonana jest z polaru w kolorze ciemnogranatowym * . Kołnierz po zapięciu do końca zamka błyskawicznego przylegający ściśle do szyi. U dołu polara po bokach oraz na lewej piersi wszyte kieszenie. Miejsca na łokciach wzmocnione są warstwą odpornej na przetarcia tkaniny koloru czarnego * . Na dole rękawów i w pasie znajduje się biały *  pas polaru o szerokości do 10 cm. Na plecach umieszcza się białe *  logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
14. Kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (wzór nr 9; męska lub damska) - typu 3/4 wykonana jest z materiału nieprzemakalnego i wiatroodpornego w kolorze ciemnogranatowym * . Posiada przypinaną od środka ciepłą podpinkę (wykonaną ze sztucznego futra, polaru lub pikowanej tkaniny z watoliną) oraz przypinany kaptur. Suwak kurtki przykryty (np. patką zapinaną na 4 guziki o średnicy 25 mm). U dołu kurtki po bokach wszyte są ukośnie kieszenie. Na plecach umieszcza się białe *  logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a na lewym ramieniu emblemat (wzór nr 20).
15. Czółenka/buty czarne skórzane (wzór nr 10 i 11) - obuwie wykonane z licowej skóry bydlęcej koloru czarnego * , wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Podeszwy wykonane są z tworzyw sztucznych lub skóry. Czółenka czarne mają krój klasyczny. Buty są z przodu sznurowane. Dla kobiet buty typu czółenka na niskim półsłupku.
16. Botki ocieplane skórzane (wzór nr 10 i 11) - półbuty wykonane z licowej skóry bydlęcej, koloru czarnego * , wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Cholewki, sięgają powyżej kostek. Buty są ocieplane, mają antypoślizgowe podeszwy. Dla kobiet buty typu kozaki, ocieplane, na szerokim obcasie, płaskim lub średnim.
17. Czapka typu sportowego letnia (wzór nr 12; męska lub damska) - koloru ciemnogranatowego *  z daszkiem, z przodu umieszczony emblemat (wzór nr 19).
18. Czapka typu sportowego zimowa (wzór nr 12; męska lub damska) - wykonana z polaru lub innego podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym * . Z przodu umieszczony emblemat (wzór nr 19).
19. Czapka z emblematem (wzór nr 13) - typu marynarskiego wykonana z gabardyny lub podobnego materiału w kolorze czarnym * , wysokość otoku 4 cm daszek lakierowany na czarno * , nad daszkiem skórzany pasek lakierowany na czarno o szerokości 12 mm, przytwierdzony 2 czarnymi guzikami o średnicy 13 mm i mający 2 przesuwki skórzane. Na czapkę jest nakładany biały *  pokrowiec. Dookoła otoku czapki jest nałożona czarna *  krepa (o szerokości otoku). Do krepy jest przyszyty emblemat (wzór nr 20), który połową swej wysokości wystaje ponad górną krawędź otoku. Na daszku naszyty jest złoty *  wężyk w kształcie liścia laurowego dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Sekretarza stanu, Podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz Prezesa i Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podwójny złoty *  pasek dla pozostałych pracowników zobowiązanych do noszenia umundurowania.
20. Rękawiczki skórzane (wzór nr 14; męskie lub damskie) - koloru czarnego * , pięciopalczaste, ocieplane.
21. Szalik (wzór nr 15) - koloru białego * , ciemnogranatowego *  lub czarnego wykonany z wełny.
22. Krawat (wzór nr 16) - krawat wykonany z gładkiej matowej tkaniny typu mundurowego w kolorze ciemnogranatowym * .
23. Pasek do spodni/spódnicy (wzór nr 17) - wykonany jest ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym * , długość dostosowana jest do obwodu w pasie, szerokość wynosi 3 cm, wykończony na półmat. Klamra paska wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym * .
24. Guziki (wzór nr 18) - wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym *  z wyciśniętym orłem i okalającym go wężykiem przedstawiającym liść laurowy. Średnica guzika dużego wynosi 25 mm, średniego 23 mm, zaś małego 17 mm.

Wzór nr 19

Emblemat na czapce

wzór

Wzór nr 2

Emblemat na rękawie

wzór

Wzór nr 21

Sposób umieszczania emblematu na rękawie (od górnego wszycia rękawa 100 mm)

wzór

Wzór nr 22

Sposób umieszczania dystynkcji na naramiennikach

wzór

Wzór nr 23

Sposób umieszczania dystynkcji na rękawach

wzór

Wzór nr 24

Umundurowanie wyjściowe (damskie)

wzór

Wzór nr 25

Umundurowanie wyjściowe (męskie)

wzór

Wzór nr 26

Umundurowanie wyjściowe (zimowe)

wzór

Wzór nr 27

Umundurowanie codzienne (zimowe)

wzór

Wzór nr 28

Umundurowanie codzienne (letnie)

wzór

Wzór nr 29

Umundurowanie codzienne (letnie)

wzór

Wzór nr 30

Umundurowanie codzienne (letnie)

wzór

Wzór nr 31

Umundurowanie codzienne (letnie)

wzór

Wzór nr 32

Umundurowanie codzienne (letnie)

wzór

OPISY DYSTYNKCJI ORAZ OZNAK SŁUŻBOWYCH

Emblemat na czapce (wzór nr 19)

Emblemat umieszczony jest na granatowej *  podkładce w kształcie elipsy o wielkiej osi poziomej długości 8 cm oraz małej osi pionowej długości 7 cm i składa się z haftowanego wizerunku orła o wymiarach 2 cm x 2 cm, koloru srebrnego * , umieszczonego nad haftowanym logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na białym polu o średnicy 2 cm oraz okalających logo dziesięciu haftowanych liści laurowych koloru złotego * .

Emblemat na rękawie (wzór nr 20)

Emblemat składa się z prostokątnej plakietki o wymiarach 3,0 cm x 6,0 cm z granatowym *  napisem literami drukowanymi: "WODY POLSKIE" na białym *  tle otoczonym ciemnogranatową *  ramką. Napis mieści się w polu o wymiarach 1,5 cm x 5,0 cm. Oznaka "WODY POLSKIE" wykonana jest metodą termonadruku.

Dystynkcje (wzór nr 22 i 23)

Dystynkcje wykonane są z taśmy koloru złotego *  o szerokości 12 mm, z wyjątkiem dolnego paska, którego szerokość wynosi 30 mm. Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Górny pasek posiada załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika.

W zależności od rodzaju stanowiska służbowego górne paski posiadają załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika. Sposób noszenia pasków na rękawie i naramiennikach dla poszczególnych rodzajów stanowisk określa: załącznik nr 3 wzory nr 22 i nr 23, a odpowiadające im dystynkcje określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 114), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny -192, 192, 192.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.107

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania.
Data aktu: 30/01/2020
Data ogłoszenia: 31/01/2020
Data wejścia w życie: 31/01/2020