Moc obowiązująca Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 października 2011 r. ratyfikował Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości1) dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 14 lutego 1991 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 lutego 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1)
następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia oraz przystąpienia, w podanych niżej datach:

Republika Albanii 16 czerwca 2009 r.

Republika Austrii 15 stycznia 1990 r.

Królestwo Belgii 8 listopada 2000 r.

Republika Białorusi 8 czerwca 1989 r.

Republika Bułgarii 30 marca 1989 r.

Republika Chorwacji 3 marca 2008 r.

Republika Cypryjska 2 września 2004 r.

Republika Czeska 30 września 1993 r.

Królestwo Danii2) 1 marca 1993 r.

Republika Estońska 7 marca 2000 r.

Republika Finlandii 1 lutego 1990 r.

Republika Francuska 20 lipca 1989 r.

Republika Grecka 29 kwietnia 1998 r.

Królestwo Hiszpanii 4 grudnia 1990 r.

Irlandia 17 października 1994 r.

Kanada 25 stycznia 1991 r.

Księstwo Liechtensteinu 24 marca 1994 r.

Republika Litewska 26 maja 2006 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 4 października 1990 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 10 marca 2010 r.

Królestwo Niderlandów3) 11 października 1989 r.

Republika Federalna Niemiec 16 listopada 1990 r.

Królestwo Norwegii 11 października 1989 r.

Federacja Rosyjska 21 czerwca 1989 r.

Republika Słowacka 28 maja 1993 r.

Republika Słowenii 5 stycznia 2006 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 13 lipca 1989 r.

Konfederacja Szwajcarska 18 września 1990 r.

Królestwo Szwecji 27 lipca 1990 r.

Ukraina 24 lipca 1989 r.

Unia Europejska 17 grudnia 1993 r.

Republika Węgierska 12 listopada 1991 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej4) 15 października 1990 r.

Republika Włoska 19 maja 1992 r.

2)
przy podpisaniu protokołu podane niżej państwo złożyło następujące oświadczenie:

Stany Zjednoczone Ameryki

"Zgodnie z art. 2 ust. 1 protokołu Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wskazuje rok 1978 jako rok kalendarzowy właściwy dla podjęcia skutecznych środków w celu kontroli i/lub ograniczenia swoich krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze transgranicznym.

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki stwierdza konieczność sporządzenia kolejnego protokołu ustanawiającego zobowiązania ochronne oparte na czynnikach naukowych, technicznych i ekonomicznych, uwzględniającego skutki protokołu w odniesieniu do programu Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie innowacyjnych technologii ochrony. Jeżeli taki protokół nie zostanie przyjęty do 1996 r., Stany Zjednoczone Ameryki rozważą wystąpienie z niniejszego protokołu.

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki rozumie, że państwa będą dążyć do wykonywania postanowień protokołu najbardziej efektywnymi środkami."

"In accordance with Article 2, paragraph 1 of the protocol, the Government of the United States of America specifies 1978 as the applicable calendar year for determining measures to control and/or reduce its national annual emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes.

The Government of the United States of America believes that there must be a follow-on protocol to establish a control obligation based on scientific, technical and economic factors, including consideration of the protocol's effect on the innovative control technologies program of the United States. If such a protocol is not adopted by 1996, the United States of America will consider withdrawal from this protocol.

The Government of the United States of America understands that nations will have the flexibility to meet the overall requirements of the protocol through the most effective means."

______

1) Tekst Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311.

2)Protokół nie ma zastosowania wobec Wysp Owczych i Grenlandii.

3)Protokół ma zastosowanie tylko wobec Królestwa w Europie.

4)Protokół ma również zastosowanie wobec Jersey, Guernsey, Wyspy Man oraz do Terytorium Suwerennych Baz Akrotiri i Dhekelia na wyspie Cypr.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.217

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.
Data aktu: 07/12/2011
Data ogłoszenia: 27/02/2012
Data wejścia w życie: 27/02/2012