Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.79.6.32
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XIV Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 186), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Nepal .................................................................................... dnia 12 lipca 1977 r.,

z zastrzeżeniem do artykułu IV punkty a) i b) oraz artykułu XII konwencji,

Mali ....................................................................................... dnia 19 sierpnia 1977 r.,

Indie ...................................................................................... dnia 22 września 1977 r.,

Gujana ................................................................................... dnia 30 września 1977 r.,

Haiti........................................................................................ dnia 19 grudnia 1977 r.,

Filipiny ................................................................................... dnia 26 stycznia 1978 r.,

Seszele ................................................................................... dnia 13 lutego 1978 r.,

Niger ...................................................................................... dnia 28 czerwca 1978 r.,

Zair ........................................................................................ dnia 11 lipca 1978 r.,

Burundi .................................................................................. dnia 12 lipca 1978 r.,

Ghana .................................................................................... dnia 1 sierpnia 1978 r.,

Etiopia ................................................................................... dnia 19 września 1978 r.,

Górna Wolta .......................................................................... dnia 24 października 1978 r.,

Peru ....................................................................................... dnia 1 listopada 1978 r.

Zgodnie z artykułem XV ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Nepalu dnia 11 sierpnia 1977 r., Mali dnia 18 września 1977 r., Indii dnia 22 października 1977 r., Gujany dnia 30 października 1977 r., Haiti dnia 18 stycznia 1978 r., Filipin dnia 25 lutego 1978 r., Seszeli dnia 15 marca 1978 r., Nigru dnia 28 lipca 1978 r., Zairu dnia 10 sierpnia 1978 r., Burundi dnia 11 sierpnia 1978 r., Ghany dnia 31 sierpnia 1978 r., Etiopii dnia 19 października 1978 r., Górnej Wolty dnia 23 listopada 1978 r. i Peru dnia 1 grudnia 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.6.32

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Data aktu: 31/01/1979
Data ogłoszenia: 31/03/1979
Data wejścia w życie: 31/03/1979