Zmiana granic niektórych miast w województwie łódzkim.

Dz.U.69.37.319
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie łódzkim wyłącza się:
1) z miasta Aleksandrów Łódzki w powiecie łódzkim obszar lasu o powierzchni 133 ha położony w zachodniej części tego miasta i włącza się go do gromady Brużyca Wielka w tymże powiecie;
2) z miasta Głowno w powiecie łowickim obszar gruntów o powierzchni 115,09 ha położony w północnej części tego miasta i włącza się go do gromady Głowno w tymże powiecie;
3) z miasta Łask w powiecie łaskim obszar użytków zielonych o powierzchni 44 ha położony w zachodniej części tego miasta i włącza się go do gromady Wiewiórczyn w tymże powiecie;
4) z miasta Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim obszar o powierzchni 1.728 ha obejmujący miejscowości Pasieka Wałowska, Podlas, Ścieki i Chrusty z wyłączeniem osady Tatar oraz część lasu o nazwie uroczysko Rawski Las i włącza się je do gromady Rawa Mazowiecka w tymże powiecie;
5) z miasta Skierniewice w powiecie skierniewickim:
a) z północno-wschodniej części miasta obszar o powierzchni 20,39 ha i włącza się go do gromady Mokra Prawa,
b) z południowo-wschodniej części miasta grunty orne o powierzchni 159,34 ha i włącza się je do gromady Kamion,
c) z południowo-wschodniej części miasta grunty orne o powierzchni 241,46 ha i włącza się je do gromady Dębowa Góra

w tymże powiecie;

6) z miasta Uniejów w powiecie poddębickim miejscowość Budy Uniejowskie wraz z drogą państwową biegnącą z Ozorkowa do Turka o łącznej powierzchni 537,78 ha i włącza się je do gromady Kościelnica w tymże powiecie,
7) z gromady Ruda w powiecie wieluńskim część obszaru wsi Dąbrowa o powierzchni 50,82 ha i włącza się ją do miasta Wieluń w tymże powiecie,
8) z miasta Wieruszów w powiecie wieruszowskim:
a) z zachodniej części miasta grunty orne stanowiące działkę nr 602 o powierzchni 1,51 ha oraz z północnej części miasta miejscowość Polesie o powierzchni 522,27 ha i włącza się je do gromady Podzamcze,
b) z północnej części miasta grunty orne o powierzchni 104,74 ha i włącza się je do gromady Galewice,
c) ze wschodniej części miasta grunty orne o powierzchni 98,14 ha oraz z południowej części miasta grunty orne o powierzchni 274,46 ha i włącza się je do gromady Chobanin

w tymże powiecie;

9) z gromady Podzamcze w powiecie wieruszowskim obszar o powierzchni 15 ha położony między rzekami Prosną i Niesób i włącza się go do miasta Wieruszów w tymże powiecie;
10) z miasta Zelów w powiecie łaskim miejscowość Zelówek o powierzchni 425 ha i włącza się ją do gromady Zelów w tymże powiecie.
§  2. Szczegółowego określenia przebiegu granic miast, o których mowa w § 1, dokona w drodze zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Zarządzenie wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020