Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.

Dz.U.32.45.431
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 maja 1932 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:
§  1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 31 maja 1932 r. prawo do zasiłków tym częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy:
1) "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. Fabryka Kotłów w Siemianowicach,
2) Sp. Akcyjna "Ferrum" w Katowicach II,
3) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Bismarcka" w Wielkich Hajdukach i "Huta Falva" w Świętochłowicach,
4) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Hubertus" w Łagiewnikach,
5) Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S. A. "Huta Baildon" w Katowicach,
6) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akcyjna Górniczo-Hutnicza - "Huta Królewska" w Królewskiej Hucie,
7) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Silesia" w Paruszowcu,
8) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza - Za-rząd Warsztatów w Królewskiej Hucie,
9) Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Sp. Akcyjna "Huta Pokój" w Nowym Bytomiu,
10) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza "Huta Zgoda" w Zgodzie,
11) Zakłady Hohenlohego Sp. Akcyjna, Walcownia cynku, Cynkownia i Główne Warsztaty w Wełnowcu,
12) "Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr. por. w Rybniku,
13) "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" Sp. z ogr. odp. w Siemianowicach,
14) "Godulla" Sp. Akcyjna "Szyb Godulla" w Chebziu,
15) "Godulla" Sp. Akcyjna "Szyb Gotthard" w Chebziu,
16) "Godulla" Sp. Akcyjna "Kopalnia Lithandra" w Nowym Bytomiu,
17) "Państwowa Fabryka Związków Azotowych" w Chorzowie,
18) "Piotrowicka Fabryka Maszyn" Sp. Akc. w Piotrowicach,
19) "Gótobur" Górnośląskie Towarzystwo Budowy Rurociągów Sp. z ogr. odp. w Siemianowicach,
20) Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc. Walcownia "Silesia", "Tartak"-Centrala Elektryczna w Lipinach,
21) "Sam" Sp. Akcyjna Münstermann, Odlewnia żelaza i bronzu, budowa maszyn i armatur w Katowicach,
22) Zakłady Hohenlohego Sp. Akc. "Kopalnia Brzozowice" w Szarleju,
23) Zakłady Hohenlohego Sp. Akc. "Huta Schellera" w Wełnowcu,
24) "Giesche" Fabryka Porcelany - Sp. Akc. w Katowicach II,
25) Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza Sp. Akc. w Warszawie - Huta w Zawierciu,
26) Modrzejewskie Zakłady Górniczo-Hutnicze-Sp. Akc. "Huta Milowice" w Sosnowcu,

których zarobek tygodniowy nie przekracza z powodu ograniczenia produkcji pełnego umówionego zarobku za 1 dzień pracy.

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników określi, stosownie do ustępu 2 art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r., Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.45.431

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.
Data aktu: 09/05/1932
Data ogłoszenia: 27/05/1932
Data wejścia w życie: 01/05/1932, 27/05/1932