Zniesienie gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzenie z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.

Dz.U.26.7.44
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 grudnia 1925 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmian granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się gminy wiejskie Czernichowo i Połoneczka, położone w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem.
§  2. Z terytorjum gminy wiejskiej Czernichowo, składającej się z miejscowości: folwarki Augustowo, Bartniki, wieś Bartniki, folwarki Bereźnik, Bielne Ciszkowce, wsie Ciszkowce, Czernichowo, folwarki Czernichowo Dolne, Czernichowo Górne, Felisin, Gucin, Hołubowszczyzna, wieś Hołynka, folwark Jasień, wsie Jatwieź, Juszkiewicze, folwarki Kaluha, Kamilin, wsie Kłąpiki, Lichosielce, folwark Makasze, wsie Makasze, Nahorna, folwark Podlisiejki, wieś Podlisiejki, folwarki Rafalin, Rotkiewicze, wieś Rotkiewicze, folwark Sawicze, wieś Sawicze, folwark Stajki, wsie Stajki, Stajki-Niekrasze, Stajki-Zarowie, folwarki Uzmosze, Waldemarowo, Wolna, wieś Wolna, osada Wołkoput, wieś Zalesie i kolonja Zankiewicze, oraz z terytorjum gminy wiejskiej Połoneczka, składającej się z miejscowości: wsie Boracin, Chłupicze, folwark Dudzicze, osada Dudzicze, wieś Dudzicze, osada Gajewszczyzna, kolonja Hradowiszcze, osada Husaki, miasteczko Iszkołdź, wsie Iszkołdź, Jurewicze, zaścianek Juryzdyka, osiedle Leśniczówka, folwark Marysin, kolonja Niechnicze, folwark Niedźwiadka, wsie Niedźwiadka Mała i Niedźwiadka Wielka, folwark Połoneczka, miasteczko Połoneczka, wieś Rabkowicze, folwark Rososz, osada Rososz, wsie Rzepiszcze, Szczerbowicze, Szeremowicze, folwarki Ulanowszczyzna, Zadźwieja i wieś Zadźwieja i tworzy się gminę wiejską o nazwie "Wolna".
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK

W środę, 25 listopada, mija termin złożenia nowych jednolitych plików kontrolnych. Podatnicy zwracają uwagę, że zamiast uproszczeń, resort finansów zafundował im kolejne problemy. Ich źródłem są m.in. kody GTU, które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nietrudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Krzysztof Koślicki 25.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1926.7.44

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zniesienie gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzenie z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.
Data aktu: 27/12/1925
Data ogłoszenia: 22/01/1926
Data wejścia w życie: 22/01/1926