Krótsze aplikacje prawnicze, zmiany w egzaminach kończących szkolenia, niższe opłaty za egzaminy - to tylko niektóre ze zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy deregulacyjnej.

W Polsce jest 380 zawodów, których uprawianie wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień państwowych lub korporacyjnych. Minister Sprawiedliwości chce deregulować ponad 200 profesji, w pierwszej kolejności te związane ze świadczeniem usług prawnych.

Różna jest skala deregulacji: w przypadkach niektórych zawodów zniesione miałyby zostać wszystkie konieczne do tej pory do spełnienia wymogi przez kandydatów (np. przewodnicy turystyczni), a w innych - jedynie ich część. Minister Gowin podkreślił na sobotnim spotkaniu z premierem, że nie ma możliwości, aby całkowicie uwolnić rynek i dopuścić wszystkich do wykonywania np. zawodu architekta, adwokata lub lekarza.

Deregulacja, choć w różnym stopniu, ma dotyczyć m.in. zawodów: adwokata, radcy prawnego, komornika, syndyka, notariusza, geodety, detektywa, trenera sportowego, bibliotekarza, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, instruktora nauki jazdy, taksówkarza, ochroniarza, egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy, instruktora nauki jazdy, zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Deregulacja zawodów adwokata i radcy prawnego polegać ma na skróceniu do 3 lat okresów stosowania prawa wymaganych do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpi likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego.

Aplikacja komornicza ma ulec skróceniu z 2 lat do 1,5 roku. Planowane są również zmiany punktacji egzaminu konkursowego (wstępnego na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje, likwidacja części ustnej egzaminu komorniczego oraz zmiany w punktacji z części pisemnej.

Przyszli komornicy mogą liczyć na skrócenie z 5 do 3 lat stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej.

Syndycy będą zwolnieni z opłaty za egzamin państwowy na licencję syndyka.

Z wymogów odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze, a dla adwokatów, radców prawnych prawnego lub radców Prokuratorii Generalnej zniesiony zostanie wymóg minimalnej 3 letniej praktyki. Do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego. Aplikacja notarialna ma zostać skrócona z 2 lat i 6 miesięcy do 2 lat, a egzamin notarialny nie będzie obejmował już części testowej.

Urzędnikiem sądu i prokuratury będzie można zostać również bez dyplomu wyższej uczelni, po odbyciu półrocznego, zamiast rocznego stażu.

Marta Osowska/PAP 
 ]]>