tej okazji zorganizowano cykl wydarzeń towarzyszących, których zwieńczeniem było nadanie pierwszego w historii Uczelni Łazarskiego tytułu doktora honoris causa.  Otrzymał je prof. Marek Zirk-Sadowski prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wieloletni sędzia, teoretyk i filozof prawa, wykładowca akademicki.

Misja wydziału
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego realizuje misję uczelni, którą zgodnie z zamierzeniami jej założyciela jest stworzenie miejsca, gdzie praktyczny wymiar kształcenia łączą się z etosem pracy i kształtowaniem odpowiedzialności obywatelskiej. Dlatego też właśnie zagadnieniom etosu prawniczego poświęcono jubileuszową konferencję.

Czytaj  też>> Prof. Błoński: aplikacje prawnicze mogą być przeniesione na wyższe uczelnie

Konferencja obejmuje trzy panele poświęcone kolejno: diagnozie współczesnych zagrożeń, refleksji nad kondycją zawodów zaufania publicznego oraz próbom odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam erozja zawodów prawniczych. Na 8 grudnia br. przewidziano sesję naukową poświęconą kondycji etosu zawodów prawniczych.

Sukcesy przedstawia dziekan
- Zdobyliśmy wszystkie uprawnienia awansowe, możemy nadawać wszystkie tytuły naukowe, prowadzić studia doktoranckie – mówił podczas obchodów XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dziekan prof. Mieczysław Błoński ( na zdjęciu). Natomiast Sebastian Skuza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gratulował uczelni oceny A w parametryzacji.
Prof. Józef Fiszer wspominał założyciela uczelni – dr  Ryszarda Łazarskiego, jako inżyniera z wizją, który zbudował jedną z wiodących dziś uczelni, nie mając wcale na starcie wielkich pieniędzy.
To pierwsza w Warszawie, i druga w Polsce, uczelnia niepubliczna, na której można już studiować również medycynę. – To społecznie ważne – podkreślał w liście przesłanym z okazji jubileuszu marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Więcej>>