Solidarność Pracowników Sądownictwa podjęła uchwałę o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją  tego rozporządzenia oraz przepisu upoważniającego MS do jego wydania tj. art. 155 § 6 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Wiecej>>>