- Jestem pod wrażeniem osiągnięć Uniwersytetu w Częstochowie – powiedział minister Wojciech Murdzek. Pani rektor opowiedziała mi o tym jak prężnie rozwija się uczelnia i że Częstochowa ma szanse na stanie się silnym ośrodkiem akademickim. Z przyjemnością w najbliższym czasie ponownie odwiedzę Częstochowę i spotkam się z rektorami pozostałych szkół wyższych, aby porozmawiać o akademickiej Częstochowie.

WSA: Rektor ma ujawnić umowy o pracę zawarte z radcami prawnymi>>

 

7 mln zł na wsparcie działalności studenckich kół naukowych

Podczas wizyty w Częstochowie minister Wojciech Murdzek spotkał się ze studentami Politechniki Częstochowskiej, konstruktorami łazika marsjańskiego, który wygrał zawody w USA. W ich obecności ogłosił nowe przedsięwzięcie – wsparcie finansowe działalności studenckich kół naukowych. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie tworzenia nowych projektów lub modernizację już istniejących, na działania promocyjne, które posłużą transferowi przygotowanych rozwiązań do sfery gospodarczej. Na przedsięwzięcie przeznaczono 7 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu może wynosić do 70 tys. zł.

 

 


 

Przedsięwzięcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego ma pomóc w realizacji innowacyjnych projektów tworzonych przez studenckie koła naukowe. Ma przyczynić się do zwiększenia potencjału studenckich kół naukowych, a także ma usprawnić mechanizm transferu technologii do sfery gospodarczej. Minister Murdzek zaznaczył, że studenci działający w studenckich kołach naukowych to ambitni, kreatywni młodzi ludzie, „przyszłe polskie elity polityczne, administracyjne, gospodarcze i naukowe” i jest zaszczycony, że może ogłosić taki program wsparcia.