Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zawarły umowę o współpracy na obszarach wydawniczym, marketingowym oraz szkoleniowym.

Celem współpracy pomiędzy Fundacją a Wolters Kluwer Polska jest podejmowanie działań zmierzających do poszerzania wiedzy z zakresu praw człowieka oraz przyczyniania się do podniesienia standardów poszanowania tych praw.

Na podstawie umowy obydwie organizacje zobowiązały się do wspólnego działania w zakresie m.in. organizacji konferencji, seminariów oraz szkoleń dla prawników.

Organizacje porozumiały się również co do kwestii współpracy wydawniczej. Wybrane publikacje opracowywane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka będą ukazywały się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

- Tematyka ochrony praw człowieka ściśle wpisuje się w obszar naszych zainteresowań. Szereg podjętych inicjatyw wydawniczych pod redakcją wybitnych ekspertów, takich jak np. Marek Antoni Nowicki, współzałożyciel HFPC, stanowi dowód naszego poparcia dla popularyzacji wiedzy na ten temat zarówno wśród studentów, jak i szerszego grona odbiorców. Specjalnie powołany zespół wydawców stale dba o rozwój i wysoki standard oferty wydawniczej w tym zakresie. Oprócz tradycyjnych publikacji papierowych, temat ten obszernie omawiany jest w module elektronicznym Systemu Informacji Prawnej LEX pt. Prawo Europejskie. – mówi Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny Wolters Kluwer Polska.

- Współpraca z Wolters Kluwer Polska jest dla nas szansą do podniesienia efektywności naszych działań – mówi Adam Bodnar, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Wsparcie ze strony wydawnictwa oznacza dla nas również możliwość dotarcia z publikacjami poświęconymi ochronie praw człowieka w Polsce do jak najszerszego kręgu odbiorców.

W ramach współpracy prawnicy Fundacji będą korzystali z programu Lex. Ponadto, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska będzie wspierać rozwój biblioteki Fundacji.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną z najbardziej doświadczonych oraz profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Europie. Fundacja działa obecnie w dwóch obszarach poświęconych edukacji o prawach człowieka oraz działań skoncentrowanych w programach prawnych oraz monitoringowych.

 ]]>