NCBR konkurs na staże dla studentów ma zorganizować w połowie października. "Zależy nam na tym, by ok. 30 proc. studentów kształcących się na danym roku mogło korzystać z tych staży. Na to będą przeznaczone środki" - powiedziała w środę dziennikarzom minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na organizację powiązanych z programem studiów staży i praktyk. Pieniądze, dodatkowo, będą mogły być przeznaczone również na wsparcie akademickich biur karier. W konkursie szczególnie punktowane mają być projekty przewidujące co najmniej 3-miesięczne staże lub praktyki oraz projekty realizowane na kierunkach studiów stacjonarnych o profilu praktycznym.

Chociaż o granty starać się mogą zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, to konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich szkół wyższych. "Chcemy, aby te granty mogły otrzymywać tylko te uczelnie, które kształcą powyżej stu studentów studiów stacjonarnych. Przez to eliminujemy malutkie szkoły niepubliczne, które koncentrują się na studiach niestacjonarnych" - powiedziała minister.

W organizowanych stażach i praktykach nie będą mogli uczestniczyć studenci, którzy korzystali już z programów stażowych w ramach innych projektów wdrażanych na danej uczelni. Resort nauki chce zmobilizować uczelnie do bardziej efektywnego wydatkowania środków, które zapewnią wsparcie jak najszerszej grupie studentów.

Minister podczas środowego spotkania z dziennikarzami zapowiedziała też spotkanie w Warszawie uczonych światowej klasy z młodymi polskimi naukowcami. "23 października 2013 r., w dniu urodzin prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się spotkanie młodych naukowców z noblistami" - poinformowała minister.

Swój udział w spotkaniu potwierdziła już Carol Greider - laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za rok 2009. Prowadziła ona badania nad procesami starzenia się komórek oraz rozwoju nowotworów. Z młodymi uczonymi spotkać ma się również Theodor Haensch - noblista w dziedzinie fizyki za rok 2005, którego badania przyczyniły się do rozwoju precyzyjnej spektroskopii laserowej. Do Warszawy przyjedzie też Brian Kobilka, laureat w dziedzinie chemii za rok 2012. Jego prace dotyczyły receptorów sprzężonych z białkiem G, dzięki którym nasz organizm jest w stanie czuć i działać.

Nobliści opowiedzą o swojej drodze do sukcesu, badaniach i znaczeniu odkryć naukowych. Dyskusję poprowadzić mają członkowie Rady Młodych Naukowców oraz laureaci programów i konkursów ministra. W programie znalazły się również warsztaty z noblistami.

Spotkanie odbędzie się na Zamku Królewskim i będzie towarzyszyło 13. Światowemu Szczytowi Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który adresowany jest również do środowiska naukowego.

lt/ ula/ mow/