Uniwersytet w Białymstoku (UwB) uruchomił wydział ekonomiczno-informatyczny w Wilnie w październiku 2007 roku. Rzeczniczka uczelni Katarzyna Dziedzik powiedziała, że wydział w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Głównym celem powołania placówki było podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie.

Do uruchomienia studiów magisterskich wileński wydział UwB przygotowywał się od kilku lat. Dziedzik poinformowała, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek, oceniła dorobek naukowy jednostki i posiadanie odpowiedniej kadry akademickiej.
 
 
Dziedzik mówiła, że władze wydziału liczą, iż szybko uda im się uzyskać stosowne pozwolenia ze strony litewskiej administracji i jeszcze latem rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2014/2015. "Będzie to ogromne ułatwienie dla studentów filii UwB, którzy chcieliby zdobyć tytuł magistra: będą mogli kontynuować kształcenie w języku polskim bez wyjeżdżania za granicę" - dodała.
 
 
Obecnie w wileńskiej filii UwB kształci się ponad 420 studentów, głównie osoby polskiego pochodzenia. Do tej pory studenci mieli do wyboru dwa kierunki na studiach pierwszego stopnia: ekonomię oraz informatykę. Dziedzik poinformowała, że w tym roku zainteresowanie kandydatów było większe niż podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Na ekonomię zarejestrowało się w pierwszej turze ponad 140 kandydatów, na informatykę prawie 80. (PAP)