To jedno z założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, której projekt przedstawił we wtorek minister nauki Jarosław Gowin.

Studia niestacjonarne po wejściu w życie nowych przepisów mają być dłuższe niż studia dzienne. Czas, o jaki zostaną wydłużone, to: po 1 semestrze w przypadku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i dwa semestry w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

Ustawa ureguluje także kwestię pobieranych od studentów opłat, co ma zapobiegać ich zawyżaniu. Nowa ustawa zakaże podwyższania i naliczania nowych opłat od już przyjętych studentów. Wszystkie cenniki będą musiały znaleźć się na stronie internetowej.

Nie będzie można naliczać dodatkowych opłat za rejestrację na kolejnysemestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.