Ministerstwo Sprawiedliwości planuje poważne zmiany dotyczące struktury sądownictwa i nowej roli referendarzy. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych zwracają uwagę na brak konsultacji społecznych poprzedzających planowane zmiany.

Obecnie referendarze sądowi mają prawo, obok sądu, decydować na przykład o zwolnieniu stron procesowych od kosztów sądowych, o ile te wykażą brak możliwości uiszczenia opłat bez znaczącego uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Do zadań referendarzy należy również rozpatrywanie wniosków o przyznanie stronie procesu adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli jest to uzasadnione charakterem postępowania.

Zmiany proponowane przez resort zakładają rozszerzenie kompetencji referendarzy. Zdaniem przedstawicieli referendarzy nie są jednak dostatecznie szeroko konsultowane społecznie.

23 lutego 2012 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w pierwszej debacie "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa" przeprowadzonej pod patronatem Pierwszego Prezesa SN a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszenia zwrócili uwagę na brak konsultacji społecznych poprzedzających poważne zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co do struktury sądownictwa.

O stanowisko referendarza sądowego można ubiegać się po ukończeniu rocznej aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Marta Osowska

Źrodło: www.kancelaria.lex.pl

]]>