Pierwsze zarządzenie w tej sprawie resort ogłosił w styczniu. Wynikało z niego, że na aplikację sędziowską w 2016 r. przyjętych zostanie 60 osób, na przyszłych prokuratorów szkolić się miało natomiast 100 osób.
W maju resort wydał kolejne zarządzenie w tej sprawie, zwiększając limit dla kandydatów na śledczych - naukę na aplikacji prokuratorskiej w 2016 r. rozpoczną 132 osoby.
Rok 2016 będzie ostatnim, w którym prowadzony będzie nabór na aplikację ogólną. Dotychczasowy system kształcenia sędziów i prokuratorów utrzymany zostanie jeszcze przez 4 lata. Nowe przepisy wprowadza ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 635).
Przewiduje, że w 2016 r. odbędzie się ostatni nabór na aplikację ogólną, a do 2020 r. zostanie utrzymany dotychczasowy system szkolenia na aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej .

Za apelację lepiej zapłacić więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Kryminalistyka, psychiatria i psychologia sądowa, medycyna sądowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł