Program edukacji prawnej realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samorząd radców prawnych wkracza w kolejny etap – ruszają Szkolne Koła Prawne – poinformował Krzysztof Kwiatkowski, szef resortu.

Porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezesa Zarządu Wydawnictwa Pedagogicznego „Operon” stanowi podstawę współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej oraz rozszerzenia prowadzonego do tej pory przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych programu edukacji prawnej poprzez m.in. utworzenie Szkolnych Kół Prawnych - czytamy w raporcie sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Celem programu jest upowszechnienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy prawniczej. Jak podają bowiem instytuty badań opinii publicznej, większości polskiego społeczeństwa brakuje elementarnej wiedzy dotyczącej jurysprudencji. Niemal 82 % respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne, zaś około 30 % ankietowanych nie wie czym jest pozew.

Pomocą mają okazać się szkolne koła prawne, prowadzone w ramach zajęć do dyspozycji dyrektora.

Informacje o Szkolnych Kołach Prawnych winien zawierać Arkusz Organizacji Szkoły, musi być przekazany przez dyrektora do organu nadzorującego do 30 kwietnia danego roku. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku.

- Nasza inicjatywa spotyka się z coraz większym poparciem nie tylko dzieci, młodzieży i nauczycieli, ale także z poparciem innych podmiotów, które zgłaszają się do nas z chęcią współpracy, a tym samym z chęcią rozszerzenia naszego programu. To dowód na to, że udało nam się zainicjować coś nie tylko ważnego, ale i niezwykle potrzebnego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Wyniki badań przeprowadzonych przez resort Sprawiedliwości są satysfakcjonujące. Blisko 80% wszystkich uczniów oceniło lekcje jako potrzebne.

Akcję Ministerstwa Sprawiedliwości poparło m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/710584-Resort-sprawiedliwosci-zacheca-szkoly-do-kol-prawnych.html, Ministerstwo Sprawiedliwości, PAP

 

Grzegorz Dacko

]]>