Konferencja odbędzie się 29 lutego w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Krakowskie Przedmieście 26/28). Początek o godz. 10.00.
Program spotkania składa się z dwóch części. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy zagadnienia kształtowania się sądownictwa konstytucyjnego. Jego moderatorem będzie prof. Janusz Trzciński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a uczestnikami – prof. Marek Wąsowicz, który wygłosi referat „Czy sądy konstytucyjne są dla demokracji koniecznie potrzebne? Kilka uwag z perspektywy historyka prawa”; Filip Ludwin z wystąpieniem „Suwerenność a koncepcje podziału władzy”; prof. Robert Jastrzębski – „Zagadnienie sądownictwa konstytucyjnego na ziemiach polskich w XX wieku”; prof. Kamil Zaradkiewicz – „Modele sądownictwa konstytucyjnego w Europie”.
Druga część konferencji będzie dotyczyła wybranych problemów funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Panel moderować będzie prof. Marek Wąsowicz. Wezmą w nim udział: prof. Tomasz Giaro ­– „Europejska geneza polskich wartości konstytucyjnych”; prof. Tomasz Stawecki – „Wykładnia Konstytucji RP w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”; prof. Robert Grzeszczak – „Zagadnienia prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”; dr hab. Marcin Wiącek – „Model postępowania przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym”; prof. Mirosław Wyrzykowski – „Sąd konstytucyjny i granice władzy publicznej”; dr hab. Ryszard Piotrowski – „Granice władzy sądu konstytucyjnego”.
Po każdym z paneli zaplanowano dyskusję. Spotkanie podsumują prof. Adam Bosiacki, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW oraz prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego.

Czy TK może orzekać na podstawie Konstytucji?>>