Koła Naukowe Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Unia Europejska po Traktacie z Lizbony – zmiany i wyzwania”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27.03.2010 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja jest pierwszą inicjatywą organizowaną przez Koła Naukowe z dwóch różnych ośrodków naukowych. Jej celem jest pogłębienie wiedzy dotyczącej aktualnych tendencji rozwoju prawa europejskiego i samej Unii, w szczególności zmian, jakie nastąpiły po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Konferencja stwarza także możliwość zapoznania się ze stanowiskiem przedstawicieli nauk prawnych z Ukrainy, która jako państwo aspirujące do członkostwa w Unii Europejskiej, ma obowiązek dokonania harmonizacji przepisów krajowych z porządkiem prawnym Unii.

Udział w konferencji wezmą studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z Ukrainy (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Uniwersytet im. Ilii Mecznikowa w Odessie) oraz z Polski (m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), a także studenci przebywający w Polsce w ramach programu Erasmus.

Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Danuta Hübner. Głos zabiorą ponadto polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego i pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego i Warszawskiego. Referaty związane z tematyką konferencji wygłoszą również studenci z ośrodków akademickich w Polsce i na Ukrainie. Podczas konferencji odbędą się także Debaty Oksfordzkie – nowa forma aktywności polegająca na przeprowadzeniu polemiki między dwoma drużynami, co pozwoli nie tylko teoretycznie, ale również w praktyce zapoznać się ze współczesnymi problemami prawa europejskiego. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna zawierająca wszystkie przygotowane referaty.

Patronat honorowy konferencji sprawują Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi, Instytut Europejski w Łodzi, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronat medialny objęło Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

]]>