Jak możemy przeczytać na stronie Uniwersytetu, podczas projektu realizowane będą cztery główne obszary:
I – „Maluchy na Uniwersytecie”, czyli zapoznanie najmłodszych uczestników projektu z przestrzenią i funkcjonowaniem Uniwersytetu.
II – „Studenci przedszkolakom”, czyli współpraca studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych z najmłodszymi uczestnikami projektu w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych, warsztatów, prelekcji oraz szeroko pojętych działań twórczych.
III – „Poznajemy, wiemy, umiemy”, czyli współpraca dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego ze studentami Wydziału Studiów Edukacyjnych w zakresie zapoznania z przestrzenią, funkcjonowaniem i dokumentacją instytucji oraz poszerzania wiedzy praktycznej poprzez obserwacje i prowadzenie przez studentów zajęć z dziećmi oraz imprez okolicznościowych.
IV – „Poszerzyć horyzonty”, czyli współpraca studentów, nauczycieli i rodziców dzieci w zakresie wymiany dobrych praktyk i wzmacniania oraz wzbogacania warsztatu pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i społecznym. Ponadto w ramach tego obszaru zorganizowane zostaną warsztaty i prelekcje, a także zostaną przeprowadzone badania naukowe, będące analizą, zbiorem obserwacji i doświadczeń studentów w zakresie kompetencji nauczycielskich.

Ramowy plan działań projektowych obejmuje działalność od lutego do czerwca 2016 roku, natomiast część badawcza będzie trwać do października 2016 roku.

Jak możemy przeczytać na stronie Uniwersytetu, autorami projektu są prof. dr hab. Kinga Kuszak, prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz mgr Anna Schmidt. Nad projektem patronat objęli dotychczas m.in. Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Wielkopolski Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik oraz Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych – prof. dr hab. Kinga Kuszak.

Uroczyste otwarcie Projektu odbędzie się 26.02.2016 r. w godzinach 9:00 – 12:30 w auli bud. D.
Więcej >>>
Źródło: studenci.amu.edu.pl