Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie nowych kwot dla członków zespołu tworzącego pytania egzaminacyjne: radcowskie i adwokackie. Szef zespołu, który przygotowuje zadania na egzaminy końcowe w obu samorządach może liczyć na 12 250 zł honorarium, natomiast członkowie takiej grupy na 8750 zł. Rozporządzenie z nowymi kwotami wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Identyczne kwoty obowiązywać będą w wypadku szefa zespołu i członków przygotowujących pytania testowe na egzamin wstępny.

Przeczytaj także: NSA: pytania egzaminacyjne na aplikację powinny być precyzyjne i jednoznaczne >>>

Zmiany wprowadzone ustawą z 13 czerwca 2013 r. spowodowały, że egzaminy radcowski i adwokacki nie będą już obejmowały swoim zakresem rozwiązywania testu. Zdający mają możliwość wyboru formy pisemnej między tradycyjnym rozwiązywaniem zadań na papierze a pisaniem na własnym komputerze.
 
 
Egzaminy radcowski i adwokacki odbędą się w tym samym terminie. Resort sprawiedliwości wyznaczył ich rozpoczęcie na dzień 11 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r. godz. 10.00 - w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. godz. 10.00 - w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego.
Źródło: Rzeczpospolita