„Grasz o staż” po raz czwarty odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ubiegłym roku uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o dwa miejsca w departamentach resortu nauki. Oferta cieszyła się dużą popularnością wśród chętnych – na jeden staż przypadało blisko 120 kandydatów. W tegorocznej edycji uczestnicy konkursu będą rywalizować ze sobą o dwie oferty praktyk w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą zajmować się m.in. współpracą z mediami oraz organizacją konferencji.

Konkurs organizowany jest przez Gazetę Wyborczą oraz PWC, a udział mogą wziąć w nim studenci niezależnie od uczelni i kierunku studiów oraz absolwenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Aby zaaplikować, wystarczy rozwiązać od jednego do trzech zadań wybranych spośród pięciu kategorii dostępnych na stronie konkursu. Wszystkie staże w konkursie są płatne - stażyści mają zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2200 zł brutto za miesiąc współpracy w firmie i 1200 zł netto w organizacji pozarządowej. Organizatorzy dbają o merytoryczny przebieg wszystkich konkursowych staży. W poprzednich edycjach, po odbyciu praktyk blisko 50% laureatów otrzymało propozycję przedłużenia współpracy.

Jak informuje MNiSW „Grasz o staż” to nie jedyna inicjatywa resortu mająca wspierać studentów oraz absolwentów w wejściu na rynek pracy. W listopadzie 2014 roku rozpoczęła się kampania informacyjna „Studiujesz? Praktykuj!” adresowana do studentów, pracodawców oraz uczelni, dotycząca praktyk wysokiej jakości. W grudniu 2014 natomiast miał miejsce III Kongres Akademickich Biur Karier, w ramach którego dyskutowano o wsparciu absolwentów w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Zadania konkursowe, listę organizacji oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej www.grasz.pl.

(www.mnisw.gov.pl)