Od środy, 11 marca do piątku 13 marca będą trwały zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Pierwszego dnia zdający zmierzą się z zadaniami z prawa karnego. Podczas drugiego dnia egzaminu na aplikantów będzie czekać sprawdzian z prawa cywilnego. Natomiast 13 marca zaplanowano prawo gospodarcze i administracyjne. Termin egzaminu zawodowego adwokatów i radców prawnych wyznaczył minister sprawiedliwości po konsultacjach z władzami korporacji prawniczych.


Ponownie i w tym roku nie będzie testu. Wyjątkowo również zdający unikną egzaminu z etyki zawodu, do zdawania którego przystąpią dopiero przyszłoroczni kandydaci.

Przeczytaj także: Ostatnia szansa na powtórkę przed egzaminem zawodowym aplikantów


Od czterech lat prace egzaminacyjne aplikanci mogą wypełniać w formie ręcznej bądź przy pomocy komputera. Przeważające grono, bo aż 98 proc. zdających wybrało druga opcję. Według regulaminu przeprowadzania egzaminów zawodowych, przewodniczący komisji najpóźniej na miesiąc przed egzaminem poda wymagania jakie musi spełniać sprzęt komputerowy. Ważną dla aplikantów jest informacja, że od tego roku pojawi się również opcja wypożyczenia laptopa specjalnie na egzamin.


Wchodząc na salę egzaminacyjną, aplikanci mogą wziąć ze sobą teksty aktów prawnych, kodeksów, komentarze do nich i orzecznictwo. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje też wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która ma blokować dostęp do zasobów komputera i uniemożliwić łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikację na pendrive zdający otrzymają odrębnie na każdy dzień egzaminu.

Przeczytaj także: Oszukiwanie na egzaminach to przestępstwo


Jednakowe dla wszystkich zadania egzaminacyjne przygotowywane są przez zespoły powołane przez resort sprawiedliwości. W skład zespołów wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości oraz delegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych.


W minionych latach egzaminy rozpoczynały się o godz. 10.00 i trwały po sześć godzin w pierwszym i drugim dniu oraz osiem w trzecim.


Wniosek o dopuszczenie do egzaminu aplikanci składają do komisji na terenie okręgowej rady radcowskiej/adwokackiej, w której odbyli aplikację. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji zapisują się na niego w komisji na obszarze rady właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkają poza granicami Polski – zapisują się w wybranej przez siebie komisji.
Źródło: Rzeczpospolita