Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych i zgodnie z nim szkoły wyższe utworzą fundusz. Środki na nim zgromadzone posłużą jako wsparcie dla studentów i doktorantów. 
 
Jeżeli uczelnia wprowadzi niezbędne zmiany w statucie będzie mogła wypłacać z funduszu stypendia niezależnie od stypendiów państwowych takich jak stypendium socjalne, rektora czy sportowe. 
 
Zasady i tryb przyznawania stypendiów zostanie ustalony w porozumieniu z samorządów studenckiego i doktoranckiego i organem wykonawczym uczelni. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 września 2012 r.