Szef resortu nauki zapowiedział również kompleksowe rozwiązania ukierunkowane na rozwój i wsparcie domów studenckich. – Będziemy również przygotowywali cały program dotyczący remontu akademików i będziemy chcieli też namawiać rektorów uczelni, żeby korzystali z funduszy, które będą w przyszłości na ten cel przeznaczane – zapowiedział minister Dariusz Wieczorek. 
 

O zakwaterowaniu w akademiku decyduje uczelnia, ale kryteria nie mogą dyskryminować>>

 

Subwencja na utrzymanie akademików

150 mln zł trafi do uczelni w formie zwiększeń wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Wsparcie otrzymają szkoły wyższe prowadzące domy studenckie.

Zwiększenia wysokości subwencji zostały przyznane:

  • 85 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
  • 1 niepublicznej uczelni akademickiej prowadzonej przez kościół, finansowanej z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnej ustawy,
  • 1 niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół, finansowanej z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnej ustawy.

W podziale nie uwzględniono 14 uczelni, które nie prowadzą domów studenckich lub nie wykazały danych w zatwierdzonych sprawozdaniach za rok 2022. Kwota została podzielona w oparciu o proporcję liczby miejsc w domach studenckich według stanu na 31 grudnia 2022 r. Przyznane zwiększenia wysokości subwencji mają charakter jednorazowy i nie zostaną uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2024 r.

Sprawdź w LEX: Czy istnieją jakieś przepisy warunkujące umiejscowienie w jednym budynku bursy szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz akademika dla studentów? >