Studenci Uniwersytetu Łódzkiego od początku roku akademickiego 2013/2014 mają możliwość kształcenia się w trybie dziennym i zaocznym na nowatorskim kierunku „Lingwistyka dla biznesu”. Oferowany program studiów stanowi unikalne połączenie przedmiotów o charakterze lingwistycznym z zajęciami biznesowymi. Łącząc dydaktykę z praktyką zapewnia młodym ludziom możliwość zdobycia solidnej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy.

 
 
Studia te pozwalają na zdobycie wykształcenia i kompetencji językowych na poziomie powyżej B2   w zakresie wybranego języka obcego, poznanie zasad komunikatywnego posługiwania się językami specjalistycznymi, w tym biznesowym językiem angielskim oraz wybranym drugim językiem obcym, jak również na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej.
 
 
W semestrze letnim do pracy dydaktycznej ze słuchaczami „Lingwistyki dla biznesu” włączyli się partnerzy biznesowi kierunku, menedżerowie i specjaliści z Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard oraz firmy Infosys BPO. W ramach 60-u godzin warsztatów ze studentami, eksperci kładą nacisk na zdobycie przez młodych ludzi umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, na rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np. pracy w grupie, efektywnego komunikowania się, umiejętności negocjacji czy zasad etyki biznesu. W trakcie zajęć dzielą się także doświadczaniem z obszaru Human Resources, w tym zakresie zadań dotyczących procesów rekrutacji, form zatrudnienia, administracji HR, informacji o płacach, czym są, jak się je nalicza i jakie mają części składowe. Studenci zgłębiają również podstawy analizy finansowej, w tym wartość pieniądza, rachunek zysków i strat czy wskaźniki rynku kapitałowego. Rozpiętość przygotowanych tematów jest duża.
 
Zobacz: Raport Pracuj.pl: jak i gdzie warto pójść na praktyki>>>
 
- Zajęcia ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego to doskonała okazja do tego, by pokazać młodym ludziom, jakie umiejętności za kilka lat będą im m. in. potrzebne w pracy zawodowej, to również realna pomoc w zdobyciu tych kwalifikacji. Dla naszych wykładowców, na co dzień zatrudnionych w biznesie jest to także ciekawe doświadczenie dydaktyczne i społeczne. Z rozmów widzimy, że wielu studentów pomimo tego, że sektor usług dla biznesu rozwija się aktywnie w Polsce od 10 lat, ma nikłe wyobrażenie o naszej branży, jak również o specyfice pracy w korporacji. Wiele osób nas pyta jak pracownicy HP GBC z różnych narodowości się między sobą komunikują, jaka jest atmosfera w firmie, jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby się dostać do pracy, jakie stanowiska są oferowane, jakie są zasady awansów czy otrzymywane świadczenia pozapłacowe. Te zagadnienia szczególnie mocno interesują naszych słuchaczy – ocenia Renata Sima, Dyrektor Generalna Usług Outsourcingowych w Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard, które jest partnerem biznesowym kierunku wraz z firmą Infosys BPO.
 
Specjaliści HP i Infosys prowadzą prezentacje i warsztaty na terenie Uniwersytetu Łódzkiego. W programie studiów zaplanowane są także praktyki i staże dla studentów „Lingwistyki dla biznesu”, podczas, których HP i Infosys planują przybliżyć słuchaczom specyfikę branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pokazać także, jakie są możliwości pracy i rozwoju zawodowego w tym sektorze zarówno w outsourcingu procesów biznesowych (Business Proces Outsourcing), jak i w centrach usług wspólnych (Shared Services Center). Podczas praktyk studenci będą mogli poznać m. in. procesy z zakresu: finansów i księgowości, (w ty obsługę działów zobowiązań i należności), procesy kadrowo-płacowe ( w tym naliczanie płac, administrację danych i inne zadania kadrowe).
 
 
 - Prowadzimy zajęcia dla bardzo młodych ludźmi, ponieważ są to studenci pierwszego roku, zatem początkowo odczuwaliśmy nieśmiałość i brak inicjatywy ze strony naszych słuchaczy. Po kilku zajęciach, które odbywają się w małych 25-30 osobowych grupach, te relacje są już bardziej otwarte i otrzymujemy sygnały, że praktyczna forma nauki sprawdza się i bardzo odpowiada studentom. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni dobrą znajomością języka angielskiego wśród studentów, także rokowania są dobre – dodaje Renata Sima. - Mamy szeroką ofertę skierowaną do ludzi młodych, rozpoczynających swoją drogę zawodową, także z pewnością umiejętności zdobyte przez absolwentów kierunku „Lingwistyka dla biznesu” znajdą zastosowanie przy obsłudze realizowanych przez HP GBC usług.
 
Po ukończeniu licencjackich studiów na tym kierunku absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których wymagania wstępne przewidują posiadanie kompetencji zdobytych na I stopniu „Lingwistyki dla biznesu”. Mają również możliwość dalszego kształcenia, także na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych.