Skargę do Trybunału wniosło czworo obywateli rosyjskich, z których każdy był stroną postępowania cywilnego toczącego się przed rosyjskimi sądami. Wszyscy skarżący byli niezadowoleni z rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji i złożyli odwołania od wyroków w swych sprawach. Żaden z nich nie otrzymał jednak zawiadomienia o terminie i miejscu pierwszej rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Ich odwołania zostały odrzucone pod ich nieobecność. Przed Trybunałem skarżący zarzucili, iż taki stan rzeczy stanowił naruszenie ich prawa do rzetelnego procesu, chronionego w art. 6 ust. 1 Konwencji.
Trybunał zgodził się ze skarżącymi i potwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Trybunał przypomniał, iż wówczas, gdy w postępowaniu odwoławczym sąd może poczynić nowe rozstrzygnięcia i ustalenia zarówno w odniesieniu do okoliczności prawnych, jak i faktycznych, znajdują zastosowanie wszystkie gwarancje rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Jedną z tych gwarancji jest gwarancja jawnej i publicznej rozprawy, która nie zostanie zrealizowana, jeżeli strony nie zostaną w odpowiednim terminie poinformowane o terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy.
Trybunał wskazał dalej, iż nie jest jego rolą instruowanie państw-stron Konwencji o najlepszych sposobach informowania stron postępowania sądowego o terminach procesowych. Bez względu na wybraną metodę, sądy krajowe mają obowiązek sprawdzenia, na podstawie dostępnych dowodów, czy zawiadomienie sądowe doręczono stronom postępowania skutecznie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli tak się nie stało, rozprawa musi zostać odroczona. Strony postępowania, ze swej strony, mają obowiązek informować sądy na bieżąco o swym aktualnym adresie do doręczeń. Więcej>>

Gankin i inni przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 31 maja 2016 r., połączone skargi nr 2430/06, 1454/08, 11670/10 i 12938/12.

Dowiedz się więcej z książki

 
Postępowanie cywilne w zarysie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł