Kampania jest realizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wspierają ją Urząd Marszałkowski woj. śląskiego oraz miasto Dąbrowa Górnicza. Uczelnia oraz partnerzy projektu chcą zwrócić uwagę m.in. na rolę szkół wyższych w kształtowaniu sytuacji młodych rodziców na rynku pracy oraz wspierać ich w dostępie do nauki oraz rozwoju własnych zainteresowań. Przedsięwzięcie ma również ułatwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

"Celem nadrzędnym jest wspieranie w dostępie do nauki. Chcielibyśmy na pewno przełamać wizerunek młodych rodziców, którzy często są postrzegani jako osoby mało aktywne zawodowo, czy też bierne naukowo. Brakuje na rynku takich rozwiązań, które by ich wspierały i pozwalały im godzić różne role życiowe, np. studentki i matki, pracownika i rodzica" - powiedziała podczas konferencji prasowej prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu dr Sabina Ratajczak.

Dodała, że niewielkim nakładem środków finansowych można dostosować infrastrukturę instytucji do potrzeb rodziny. "Chcielibyśmy pokazywać, że naprawdę niewiele wysiłku wymaga wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjają rodzinie – choćby takich, jak np. elastyczne formy studiów. Tą kampanią zamierzamy jednak promować wszystkie te inicjatywy, które będą przyjazne rodzinie w różnych aspektach pracy i edukacji, kultury i sportu" - poinformowała Ratajczak.

Uczelnia wprowadziła szereg ułatwień dla rodziców z małymi dziećmi. Wśród nich znalazły się m.in. kąciki dziecięce, w których można pozostawić dziecko - na krótszy czas - aby załatwić sprawy np. w dziekanacie. Rodzice mogą również pozostawić dziecko pod okiem opiekunek w otwartym w środę miejscu zabaw nazwanym przez uczelnię "Bawilandią". Opiekę na czas zajęć dydaktycznych zapewniają również znajdujące się w pobliżu uczelni żłobek oraz przedszkole. Jak zaznaczono jednak na środowym spotkaniu, że dziecko będzie mogło tam przebywać okazjonalnie (nie codziennie).

Inne udogodnienia to m.in. indywidualny tok studiów dla studentek w ciąży oraz matek i ojców korzystających z urlopów macierzyńskich lub ojcowskich, a także możliwość uczestniczenia w zajęciach z pedagogiem i psychologiem poświęconych kwestiom wychowania i rozwoju dzieci.

Podczas konferencji poinformowano, że zadaniem uczelni będzie wypracowanie dobrych praktyk, z których będą mogły korzystać inne instytucje województwa śląskiego. W ramach kampanii zorganizowany zostanie również plebiscyt na "Pracodawcę Przyjaznego Rodzinie".

Celem projektu będzie również stworzenie platformy wymiany informacji o inicjatywach sportowych skierowanych do rodzin poprzez współpracę z klubami sportowymi, centrami sportu i rekreacji oraz organizacjami promującymi aktywny styl spędzania wolnego czasu. Organizatorzy chcą również - poprzez współpracę z artystami - nakłaniać agencje koncertowe i organizatorów imprez kulturalnych do wprowadzania specjalnych zniżek na bilety dla rodzin oraz wprowadzania stref rodzinnych.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza podkreślił, że kampania wpisuje się w program miejski "Dąbrowska Rodzinka.pl". Jest on skierowany m.in. do rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci lub jedno dziecko niepełnosprawne. Szacuje się, że dzięki programowi ok. 4 tys. rodzin będzie mogło otrzymać ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji.