Sędziowie z Themis złożyli ministrowi Gowinowi odpowiednią propozycję. Ich pomysł zakłada pozbycie się przepisów przeszkadzających sędziom w sądzeniu. Najważniejsze zmiany miałyby polegać na zrezygnowaniu z wykonywania przez urzędników sądowych prostych czynności jedynie na polecenie sędziego, co obecnie ma miejsce np. w przypadku reklamowania doręczania przesyłek sądowych.

Ponadto, to już nie sędziowie mieliby kontrolować pracę pracowników sekretariatów oraz ich terminowość.

Po trzecie, prezesi sądów i sędziowie oddaliby część obowiązków administracyjnych dyrektorom sądów.

Czytaj więcej >>