Kwestia rzetelności w nauce jest niezwykle istotna dla ministra nauki i szkolnictwa wyższego, dlatego w 2011 roku Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, powołała Zespół ds. Dobrych Praktyk w Nauce, której zadaniem jest tropienie wszelkiego rodzaju patologii panujących na uczelniach wyższych - wyjaśnia Kamil Melcer, rzecznik prasowy MNiSW.

W zespole znalazło się też miejsce dla Marka Wrońskiego, który z wykształcenia jest anestezjologiem, z zamiłowania tropicielem plagiatów. Kamil Melcer dodaje, że dr hab. Marek Wroński posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze badania i walki z nierzetelnością naukową.

Jednak zgodnie z pismem rektora WUM skierowanym do Kudryckiej 26 marca 2013 roku, "dr hab. Marek Wroński dopuścił się naruszenia dobrych zwyczajów w nauce poprzez opublikowanie 1994–2000 serii bliźniaczych prac, z których jedna była zamieszczona w czasopiśmie polskim, wyłącznie pod jego nazwiskiem, druga zaś w czasopiśmie angielskojęzycznym, w której to pracy był jednym z wielu autorów. Wyniki opublikowane w każdej z tych prac są identyczne lub w znacznej części identyczne."

Marek Wroński twierdzi, że zarzuty pod jego adresem to zemsta za wojnę, którą wypowiedział nierzetelnym naukowcom a resort nauki nie zażądał dokumentów, które mogłyby ułatwić wyjaśneinie tej sprawy.

źródło: Rzeczpospolita

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby zwiększyć świadomość środowska akademickiego w zakresie prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie „Prawo autorskie w działalności szkół wyższych - przepisy i praktyka”. W czasie spotkania zostaną poruszone takie kwestie jak relacje szkoły wyższej z pracownikami (prawa autorskie do utworów pracowniczych) czy zasady odpowiedzialności związanej z naruszeniem praw autorskich (w tym plagiaty). Szkolenie ma charakter otwarty. Odbędzie się ono 17 września 2013 r. przy ul. Płockiej 5a w Warszwie.