Co oferuje HFPC?

1. Szkolenie teoretyczne dotyczące prawa migracyjnego w lutym 2015 r.
– zajęcia prowadzone przez prawników na co dzień zajmujących się ochroną praw cudzoziemców przebywających w Polsce,
– zajęcia dotyczące prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego cudzoziemców.

2. Szkolenie praktyczne w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (marzec-czerwiec 2015 r.)
– zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności, w szczególności przez sporządzanie pism procesowych oraz opracowywanie projektów opinii prawnych w sprawach cudzoziemskich,
– uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez Fundację w sprawach dotyczących konkretnych cudzoziemców i obserwowanie rozpraw sądowych w sprawach cudzoziemskich,
– poznanie specyfiki pracy pro bono oraz podejmowania działań w interesie publicznym,
– elastyczny czas praktyk (dostosowany do zajęć na uczelni).

Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Fundacji: ul. Zgoda 11 w Warszawie.

Przeczytaj także: MNiSW podsumowało 100 dni pracy w rządzie premier Ewy Kopacz

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

– studenci III-V roku prawa lub administracji zainteresowani prawem migracyjnym i migracjami,
– dodatkowym atutem będzie znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz znajomość języków obcych.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

Wyślij CV oraz list motywacyjny na adres: m.lysienia@hfhr.org.pl do 18 stycznia 2015 r. Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.
Maja Łysienia