Celem szkolenia jest omówienie trybów nadzwyczajnych, prowadzących do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnych, tj.: stwierdzenie nieważności decyzji; wznowienie postępowania administracyjnego; zmiana i uchylenie decyzji. Nacisk zostanie położony na właściwe zastosowanie przepisów prawa, regulujących powyższe kwestie. Część teoretyczna będzie połączona z warsztatami. 

Szkolenie poprowadzi Magdalena Wilczek-Karczewska - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu orzekający w sprawach szeroko pojętej pomocy społecznej. Obecnie swe zainteresowania badawcze koncentruje na działalności dobroczynnej i pomocy społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym.

Szkolenie ze względu na swoją tematykę może zainteresować praktyków, studentów oraz aplikantów.

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W programie:
1. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych
2. Kwalifikowane wady decyzji administracyjnych
3. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej
4. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - przesłanki, procedura, skutki
5. Wznowienie postępowania administracyjnego - przesłanki, procedura, skutki
6. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
7. Przygotowywania projektów pism procesowych - warsztaty

Termin: 19.02.2016 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt: 340 zł +23% VAT/ os*  (cena brutto: 418.20 zł )
Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne systemy rabatowe:
- 30% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 238,00 zł + 23% VAT/ os*) - dla posiadaczy produktów elektronicznych Wolters Kluwer
- 15% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 289,00 zł + 23% VAT/ os*) - dla posiadaczy publikacji książkowych Wolters Kluwer
Koszt obejmuje:
- serwis kawowy i lunch
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie ukończenia szkolenia
Więcej >>>