Spotkanie odbyło 24 lipca br. Praktyki studenckie realizowane są w BRPO już od wielu lat. Mają na celu nie tylko zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w sektorze publicznym, ale przede wszystkim umożliwiają im lepsze zrozumienie problemów z jakimi na co dzień stykają się obywatele. Praktykanci mogą aplikować do  wszystkich komórek organizacyjnych działających w Biurze RPO.

Zobacz: RPO: ustawowa definicja "młodego naukowca" bywa krzywdząca>>>

Są to zarówno zespoły problemowe: Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Prawa Karnego, Prawa  Cywilnego, Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Krajowy Mechanizm Prewencji,  Zespół Wstępnej Oceny Wniosków, ale także Zespół Współpracy Międzynarodowej czy Zespół Społeczny. Tym samym, w praktykach mogą wziąć udział nie tylko studenci prawa i administracji, ale również kierunków humanistycznych i społecznych. Ponadto, praktyki studenckie odbywają się także w Biurach Terenowych RPO w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku,  co umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego nie tylko osobom z Warszawy i okolic.

Zobacz: Polscy humaniści z wnioskiem u RPO>>>

Warto podkreślić, że wszyscy praktykanci biorą czynny udział w pracach zespołów: przygotowują materiały pomocne w opracowywaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy wystąpień generalnych, uczestniczą w tworzeniu odpowiedzi na indywidualne skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pomagają w organizacji konferencji i seminariów.
 
 
Ponadto poza stroną ściśle praktyczną, umożliwia się młodym ludziom poszerzenie ich wiedzy z zakresu przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Dlatego też studenci na początku zapoznają się nie tylko ze strukturą i organizacją pracy, ale uczestniczą również w wykładach nt. Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji o praktykach studenckichznajdziesz tutaj>>>