Czerwiec to czas rekrutacji na studia - uczelnie przygotowały bogatą ofertę. Uniwersytet Jagielloński zauważył na przykład potrzebę utworzenia kierunku na studiach stacjonarnych I stopnia: język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim). - W Krakowie, stolicy Małopolski, ważną rolę odgrywają nie tylko instytucje nauki i kultury, ale również biznes, w tym branża turystyczna. Znacząco wzrosła w ostatnim czasie liczba obywateli Ukrainy, tak pracujących, jak i studiujących, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym krajem - tłumaczy dr Przemysław Tomanek, wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej ds. Dydaktyki na UJ.

- Studentom kierunku „Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)” oferujemy rozległą wiedzę na temat Ukrainy (historii i geografii, kultury, sztuki oraz folkloru naszego wschodniego sąsiada), a także nabycie wysokich kompetencji językowych. Absolwent nowego kierunku nie tylko osiągnie znajomość języka ukraińskiego w stopniu bardzo zaawansowanym, ale posługiwać się też będzie specjalistyczną terminologią z branży biznesowej i turystycznej. Tworząc program kierunku, nie zapomnieliśmy też o języku rosyjskim, którego intensywny kurs przewiduje opanowanie tego języka na poziomie B1. Przewidziane zostały także zajęcia, w trakcie których u naszych studentów wykształcimy praktyczne umiejętności przekładowe tekstów ze sfery biznesu, prawa i turystyki. Pojawi się grupa bardzo atrakcyjnych przedmiotów fakultatywnych, takich jak m. in. Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w komunikacji językowej i międzykulturowej, Czarnobyl – reprezentacje katastrofy, Ukraińska popkultura, Literatura i zło czy też Tabu językowe - dodaje dr Tomanek.

Jest przekonany, że dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów uzyskane w ich trakcie kompetencje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w miejscach związanych z obsługą ruchu turystycznego, w firmach nastawionych na współpracę z Ukrainą, instytucjach kultury oraz podmiotach prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą, czyli wszędzie tam, gdzie pożądana jest dobra znajomość języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy.

 

 

Ciekawe kierunki

Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 270 kierunków, w tym kilkanaście programów w języku angielskim. Oprócz języka ukraińskiego nowości:

  • region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe – Wydział Filologiczny
  • zarządzanie polityką społeczną – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  • International Relations and Public Diplomacy – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim.

Na Uniwersytecie Warszawskim wśród nowości znajdują się m.in.: chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, sztuka pisania, architektura przestrzeni informacyjnych, radiogenomika, Machine Learning czy Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others.

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki to ciekawe studia na Wydziale Chemii. Studenci uczyć się będą obsługi nowoczesnej aparatury badawczej: detektor HPGetak, chromatograf HPLC, spektrometr IR czy potencjostat/galwanostat. Wśród obowiązkowych przedmiotów będą m.in. zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej, chemii jądrowej i radiacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zdobędą wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem m.in. nowoczesnych technik laboratoryjnych, syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie czy dozymetrii promieniowania jonizującego.

Sztuka pisania na Wydziale Polonistyki nauczy m.in. obsługi programów komputerowych do składania tekstów czy ich redagowania. Będą to warsztaty z praktykującymi pisarzami, dziennikarzami, krytykami muzycznymi i literackimi.

Czytaj też: Więcej chętnych na studia za granicą >

 

Rekrutacja elektroniczna

Od wielu lat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek, kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Są one składane w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia. Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu wyników, kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW, Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.

W czasie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 Uniwersytet Warszawski oferuje kandydatom blisko 20 tys. miejsc. Podobnie jak w roku poprzednim. 7 czerwca rozpocznie się rejestracja kandydatów, która potrwa do 5 lipca. Zapisy prowadzone są przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 lipca. Każdy kandydat będzie mógł je sprawdzić na indywidualnym koncie w systemie IRK. Pierwsza tura składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia odbędzie się od 20 do 22 lipca.

Na UW oferta edukacyjna składa się z ponad stu kierunków. W tym roku kandydaci mogą wybierać dodatkowo kilkanaście nowych programów studiów, w tym dwa anglojęzyczne.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na UJ zostanie przeprowadzona poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Tam też można zapoznać się z pełną ofertą oraz z zasadami rekrutacji na studia. Warto także śledzić kanały społecznościowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja dla obywateli polskich ruszyła już 1 czerwca.