Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Matury i egzaminy ósmoklasisty w czerwcu, lekcje zawieszone do 24 maja>>

 

Uchwały rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021

Wyżej wymienione regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczelnie przy dokonywaniu zmian uchwał rekrutacyjnych dotyczących studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Czytaj w LEX: Rekrutacja do szkół a epidemia koronawirusa >


Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przypomina, że w roku akademickim 2019/2020 uczelnia może dokonać zmian w uchwale, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Natomiast zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w roku akademickim 2019/2020 uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Czytaj w LEX:

Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 >

Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii >

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w okresie pandemii >