Samorząd radców prawnych zamierza wprowadzić wiele zmian do zasad odbywania aplikacji. Ujednolicone mają być m.in. programy nauczania. Natomiast egzaminy, takie same we wszystkich izbach, mają mieć charakter praktyczny, polegający na rozwiązywaniu studiów przypadków. - W ten sposób chcemy wyeliminować w przyszłości napięcia, do jakich doszło w niektórych okręgowych izbach przy zdawaniu kolokwiów rocznych przez rocznik, który aplikacje rozpoczął w styczniu 2010 roku - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Problem tkwi w tym, jak podkreśla prezes KRRP, że nie udało się dotychczas wprowadzić jednego systemu oceny wyników nauczania na aplikacji. Prowadzi ją każda izba okręgowa i one też egzaminują aplikantów. Skutkiem bywają dość rozbieżne wyniki egzaminów. W przypadku wspomnianego rocznika były izby, gdzie kolokwia zaliczyli prawie wszyscy i takie, gdzie nie zdał znaczący odsetek aplikantów (w Warszawie co trzeci).

Krajowa Rada chce to zmienić. Na początek już zmieniony został regulamin aplikacji, który pozwala aplikantom na dodatkowe egzaminy poprawkowe, oraz na bardziej przyjazne dla nich powtarzanie roku, w przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu.

Kolejnym etapem zmian ma być wprowadzenie jednolitego egzaminu dla wszystkich aplikantów w kraju, polegającego przede wszystkim na rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Żeby to jednak mogło nastąpić, wcześniej muszą być wystandaryzowane programy nauczania. - Obecnie każda izba przygotowuje program dla swojej aplikacji, więc w przypadku opracowania na egzamin jednego zestawu zadań mogłoby się okazać, że np. ktoś czegoś nie przerabiał - mówi Maciej Bobrowicz. - Dlatego najpierw musi być ujednolicony program nauczania, a dopiero potem jednolite zadania, Do tego muszą się też przygotować organizatorzy aplikacji i wykładowcy. Organizacyjnie i mentalnie - dodaje. Jak informuje prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, to nie jest jeszcze oficjalna koncepcja, bo dopiero pracuje nad nią specjalny zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich izb okręgowych. Jednak w najbliższych miesiącach projekt powinien powstać, by KRRP mogła go jesienią zatwierdzić. - Potem będziemy potrzebowali jeszcze około roku na przygotowania na jego wdrożenie i w 2013 roku ten etap reformy aplikacji zostałby wprowadzony w życie - mówi Maciej Bobrowicz.

Krzysztof Sobczak]]>