Ponad 70 procent polskich studentów utrzymuje się samodzielnie - tak wynika z badań EUROSTUDENT dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej studentów, przeprowadzonych w latach 2008 - 2011 w 25 europejskich krajach. Polska po raz pierwszy wzięła udział w badaniu.

Z badań wynika, że aż 72 proc. polskich studentów deklaruje, że utrzymuje się samodzielnie. Polski student jest niemal najbardziej zajęty w Europie. Nauka i praca zajmuje mu na studiach I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) średnio 50 godzin tygodniowo, a na studiach magisterskich - 53 godziny. Więcej obowiązków mają tylko Portugalczycy.

Jeśli chodzi tylko o zajęcia związane z nauką, to ponad 40 proc. studentów spędza na niej więcej niż 30 godz. tygodniowo. Wśród studentów I stopnia Polacy poświęcają najwięcej czasu na pracę zarobkową (19 godzin tygodniowo), w przypadku studentów II stopnia to 25 godzin. Pod tym względem wyprzedzają nas jedynie trzy państwa uczestniczące w badaniu.

"Młodzi Polacy wykazują się aktywnością, determinacją i przedsiębiorczością, aby studiować, co jest chwalebne. W reformie zyskają dodatkowe formy wsparcia, aby mogli mniej pracować, a więcej czasu poświęcać na studia, które będą lepiej dostosowane do ich oczekiwań i rynku pracy" - komentuje na stronie MNiSW minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Jeśli chodzi o publiczną pomoc materialną, to w przypadku studentów o wysokim statusie społecznym pomoc tę pobiera 31 proc. studentów. Wśród studentów z rodzin o niskim statusie społecznym jest to już tylko 29 proc. Jedynie 9 proc. wszystkich studentów wyższych uczelni korzysta ze stypendiów socjalnych, a zaledwie 7 proc. mieszka w dotowanych z budżetu państwa akademikach. Jednocześnie jednak jedna piąta polskich studentów swój status subiektywnie odczuwa jako niski.

Z raportu EUROSTUDENT wynika też m.in., że połowa polskich studentów mieszka z rodzicami. Niemal 40 proc. osób rozpoczyna studia, nie mając doświadczenia na rynku pracy.

78 proc. uczniów szkół wyższych ma mniej niż 25 lat, a tylko 7 proc. - ma więcej niż 30 lat, a 9 proc. wszystkich studentów ma dzieci.

Jest to już czwarty raport EUROSTUDENT. Po raz pierwszy badanie przeprowadzono w 2000 r., brało w nim wtedy udział 8 państw.

PAP - Nauka w Polsce]]>