Stypendium zakończone zostanie międzynarodową konferencją, która odbędzie się w Turcji w Istambule.

Każdy program ma interdyscyplinarny charakter. Stypendium obejmuje: codzienne wykłady, warsztaty i dyskusje z naukowcami, dziennikarzami, politykami i działaczami społecznymi, jak również wizyty w agencjach rządowych, organizacjach non-profit itp.

Celem HIA Fellowship jest ułatwienie zbiorowej eksploracji społecznych i politycznych korzeni dyskryminacji, a także stworzenie forum, gdzie potencjalne rozwiązania można przeanalizować i przedyskutować.

Szczegółowe informacje o tematyce poszczególnych programów stypendialnych na stronach Humanity in Action.

Wymagania wobec kandydatów:

  • status studenta/doktoranta lub absolwenta (dyplom uzyskany nie wcześniej niż w 2012 roku);

  • zainteresowania naukowe/ zawodowe skoncentrowane wokół problematyki praw człowieka;

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

  • wiek do 28 lat.

Więcej informacji na www.skrzydlatestudia.pl