Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Prezes Rady Ministrów ma władzę nad czasem. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 144) upoważnia Prezesa Rady Ministrów do wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Premier w drodze rozporządzenia ustala na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego z uwzględnieniem standardów międzynarodowych w tym zakresie. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 (Dz. U. z 2008 r., Nr 236, poz. 1627).

Zgodnie z tym rozporządzeniem czas letni środkowoeuropejski wprowadza się w 2010 r. dnia 28 marca, w 2011 r. — dnia 27 marca — o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się w 2010 r. — dnia 31 października, w 2011 r. — dnia 30 października — o godzinie 3 minut 00 czasu letniego wschodnioeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

Rozporządzenie szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób dokonuje się zmiany czasu, i tak odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego. Czyżby konstrukcja zegarów i innych czasomierzów, które nie przewidują godziny „2a” i „3a” była niezgodna z rozporządzeniem?

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim, która postanawia o wprowadzeniu czasu letniego w ostatnią niedzielę marca i odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października o godzinie 01:00 czasu UTC, tzn. czasu atomowego koordynowanego z czasem słonecznym dla południka zerowego. Unika się dzięki temu dodatkowych komplikacji w transporcie, handlu, czy europejskiej współpracy międzynarodowej.


Michał Chylak
Uniwersytet Warszawski
 

]]>