Prawo własności jest najistotniejszym z praw rzeczowych i wszelkie jego ograniczenia mają kapitalne znaczenia dla kształtowania się stosunków zarówno pomiędzy podmiotami prywatnymi, jak i w relacji państwo – obywatel. Prawo własności jest zatem prawem, które w sposób szczególny powinno interesować każdego obywatela i zasługiwać na szczególną ochronę ze strony państwa.

Postulat ten znajduje urzeczywistnienie zarówno w Konstytucji RP, jak i w międzynarodowych katalogach praw człowieka (m. in. w protokole dodatkowym do Europejskiej Karty Praw Człowieka). Nie ulega jednak obecnie wątpliwości że ingerowanie państwa w dziedzinę prawa własności jest czasami konieczne. Aczkolwiek zbyt szerokie ujęcie granic własności i stawianie jej ponad innymi wartościami grozi paraliżem kreowania oraz wykonywania przez państwo swojej polityki. Tym samym utrudnia się mu chronienia pewnych - istotnych z punktu widzenia społeczeństwa – celów.

Przeczytaj także: UW zmierzy się UJ podczas konkursu z wiedzy o prawie własności intelektualnej

Z uwagi na powyższe dyskusja na temat możliwych ograniczeń prawa własności niewątpliwie jest konieczna. Zwłaszcza, że niemalże codziennie przyglądamy się kontrowersjom, które powstają, gdy władza państwowa korzystając ze swego imperium, ingeruje w sferę dominium.


Jakakolwiek debata w tym temacie nie powinna jednak pomijać towarzyszącego jej historycznego i filozoficznego kontekstu europejskiej tradycji prawnej. Postaramy się przy tym sformułować zasady wyważenia wartości jakimi są z jednej strony stałość prawa własności i związana z nim pewność obrotu a z drugiej interesy państwa realizującego ideę dobra wspólnego.

Przeczytaj także: Najwięcej grantów z Narodowego Centrum Nauki trafiło na UW i UJ


Konferencja obędzie się w formie „okrągłego stołu”, co oznacza, że po zaprezentowaniu wystąpień przeprowadzana będzie dyskusja, w której udział wezmą wszyscy prelegenci. Z uwagi na powyższe pierwszeństwo w wyborze będą miały abstrakty wygłaszane w pojedynkę. Kolejni referenci będą starali się przedstawić rozwiązania przyjmowane w różnych systemach prawnych, oceniając regulacje w perspektywie porównawczo-historycznej.


Abstrakty wystąpień prosimy wysyłać do 28 grudnia na adres: utriusqueiuris@gmail.com w tytule wiadomości podając imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz macierzystą uczelnię.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres poczty elektronicznej. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej - http://www.ui.uw.edu.pl, gdzie będziemy zamieszczać stopniowo istotne informacje dotyczące konferencji.

Przeczytaj także: Zawieja: własna kancelaria to duże ryzyko


Planujemy wyznaczyć opłatę konferencyjną (nieprzekraczającą 50 zł) za uczestnictwo czynne. Szczegóły dotyczące jej wysokości, sposobu uiszczenia, a także szczegółowy plan konferencji roześlemy do zakwalifikowanych uczestników drogą mailową oraz umieścimy na naszej stronie internetowej. 

Termin: 10 stycznia, miejsce: Uniwersytet Warszawski

kontakt: utriusqueiuris@gmail.com