Egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem ukończyły 1822 osoby, co stanowi 84 proc. z 2177 osób, które przystąpiły do egzaminu. Najlepszymi wynikami wykazali się aplikanci adwokaccy zdający w komisjach w Lublinie (97 proc.), Białymstoku (94 proc.), Łodzi (91) i Kielcach  (90 proc.).

Najtrudniejsze na egzaminie adwokackim okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (165 ocen niedostatecznych, tj. ok. 34 proc. wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie z prawa karnego (122 oceny niedostateczne - ok. 25 proc.) i prawa gospodarczego (111 ocen niedostatecznych - ok. 23 proc.). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (67 ocen niedostatecznych - ok. 14 proc.) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (25 ocen niedostatecznych - ok. 5 proc.).
 

Egzamin wstępny na aplikacje: w 2018 r. więcej nauki>>