Jak podkreśla autor książki – dr Marek Gnusowski z wydziału zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych. Omawia więc w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania kancelariami, takie jak:
•    ekonomiczna analiza rynku usług prawnych,
•    trendy na rynku usług prawnych wpływające na jego konkurencyjność,
•    specyfika konkurowania w usługach prawnych,
•    pozycja konkurencyjna kancelarii prawnych,
•    determinanty konkurencyjności kancelarii prawnych,
•    strategie konkurowania na rynku usług prawnych.

Konkurencyjność kancelarii prawnych [PRZEDSPRZEDAŻ]


Zdaniem autora i wydawcy książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych. Powinna też zainteresować menedżerów, pracowników działów HR oraz osoby zajmujące się marketingiem usług prawnych. Przydatna będzie również pracownikom naukowym związanym z kierunkami prawnymi i ekonomicznymi, a także kształconym przez nich studentom.

Więcej>>