- Po raz kolejny został przygotowywany do podpisania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt rozporządzenia włączającego naszą uczelnię do Uniwersytetu Opolskiego. Rozporządzenie ponownie ignoruje całkowicie nasze postulaty zgłaszane wielokrotnie do MNiSW w sprawie procesu ewentualnego łączenia z UO - napisał reaktor w oświadczeniu opublikowanym na stronie uczelni. 

Prace nad konsolidacją Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim trwają od wielu miesięcy. Zostały wstrzymane w ubiegłym roku, po uchwale senatu PMWSZ, który w lutym 2019 r. wycofał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących połączenia z UO. W kwietniu 2019 r. pojawił się projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zakładający włączenie PMWSZ w struktury UO od 1 października 2019 r. Jego wejście w życie wstrzymano do czasu uzgodnienia warunków połączenia przez władze obu uczelni.

Czytaj: Minister wstrzymuje łączenie opolskich uczelni>>
 

 


Rektor w swoim oświadczeniu stwierdza, że projektowana regulacja ma spowodować, że PMWSZ przestanie być uczelnią zawodową – PMWSZ w Opolu, a stanie się jedną z jednostek w strukturze Uniwersytetu Opolskiego, tracąc swoją "zawodowość", z której zdaniem rektora słynie i z której jest dumna. - Stracimy też inne wypracowane przez lata osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne – stwierdza rektor Halski.

Rektor ma za złe ministerstwu, że daje społeczności uczelni bardzo mało czasu na dyskusję o projekcie. - Ministerstwo poinformowało nas 7 kwietnia 2020 r., że mamy siedem dni na wniesienie uwag do projektu tego rozporządzenia, wliczając w to okres Świąt Wielkanocnych. Wybaczcie mi brak komentarza w tej kwestii. Pozwólcie mi, że odniosę się tylko do czasu panującej na całym świecie, a więc i u nas w kraju, epidemii. I zadam chyba retoryczne pytanie: w jaki sposób ocenić praworządność tych działań w świetle np. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – podkreślił rektor.

 

Sprawdź również książkę: Prawo medyczne dla pielęgniarek >>