Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjechała w poniedziałek do Opola, by z przedstawicielami opolskich uczelni i omówić możliwości ich dalszego rozwoju, ale nie ukrywała, że jej głównym celem jest zachęcenie ich władz do konsolidacji.  Jak podkreślała, dzięki połączeniu obydwu uczelni, zostanie wzmocniony potencjał uruchomionego w 2017 roku kierunku medycznego na Uniwersytecie Opolskim. Proces połączenia uczelni został przerwany w wyniku uchwały senatu PMWSZ, która to uczelnia zrezygnowała z uzgodnionego wcześniej procesu połączenia z UO.  

Czytaj: Minister wstrzymuje łączenie opolskich uczelni>>
 

Według wiceminister, federalizacja lub konsolidacja uczelni jest zjawiskiem naturalnym w sytuacji, gdy jednostki konkurują ze sobą na globalnym rynku. Dlatego pozytywnie odniosła się do idei coraz bliższej współpracy uczelni w poszczególnych miastach. - Wszystkie trendy światowe wskazują na konsolidację nauki. Marzyłabym, żeby powstała prawdziwa federacja uczelni opolskich, które wykorzystując efekt synergii, wspólnie mogą wykorzystać potencjał naukowy i dydaktyczny dla dobra miasta, regionu i kraju. Silnej instytucji łatwiej jest konkurować, łatwiej jest nawiązać współpracę ze światem biznesu i łatwiej jest promować własną markę - mówiła.