Jak informuje "Rzeczpospolita", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów spotkało się z Łukaszem Piebiakiem, wiceministrem sprawiedliwości, który zapewnił, że asystenci otrzymają podwyżki w ciągu dziesięciu dni od opublikowania ustawy budżetowej. Dodał także, że mimo ograniczenia liczby etatów dla sędziów, resort sprawiedliwości nie zamierza zamykać asystentom drogi do zostania sędzią.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 23 lutego 2016 r.

Asystenci: każdy sędzia powinien mieć asystenta>>