Na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się EY Day. Było to już piąte spotkanie z firmą EY, gdzie studenci kierunku prawo, a także kierunków pokrewnych mogli uzyskać informacje na temat profilu działalności firmy, poznać ścieżkę kariery jaką przygotowali dla studentów specjaliści HR, a przede wszystkim mogli zgłosić się do udziału w dwóch prestiżowych konkursach : EY on Tax i Financial Challenger.


EY jest największą firmą doradczą w Polsce, posiadającą swoje biura w 6 miastach Polski. EY w Polsce specjalizuje się w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.

Przeczytaj także: Nowy LEX Student Prawa - zaloguj się już dziś! >>>


Promocja konkursów na WPiA UR odbywała się w różnoraki sposób. Począwszy od w/w EY Day’ów, spotkania EY ze studentami podczas wykładów, Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej, Dni Edukacji Prawnicze po informacje na portalach i gazetach studenckich, forach, plakatach umieszczanych na WPiA, Wydziale Ekonomii UR, Politechnice Rzeszowskiej, a także Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Bardzo mocno promocje wspierają członkowie studenckiej organizacji ELSA, a Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie odbyło się 13 listopada 2014 r.

Przeczytaj także: Absolwent traci ubezpieczenie zdrowotne po obronie pracy dyplomowej >>>
Przeczytaj także: Staże i praktyki to nowy rodzaj niewolnictwa >>>


Jeśli jesteś osobą studiującą i lubisz wyzwania EY zaprasza do udziału w konkursach w których do wygrania są płatne praktyki u pracodawcy numer jeden w Polsce.


Małe co nie co o konkursach:

''EYe on Tax'' ( X edycja konkursu dla osób zainteresowanych doradztwem podatkowym). Nagroda główna to 24 000 PLN oraz płatne praktyki w Dziale Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY w Warszawie, a także inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Więcej informacji o konkursie na: ey.com.pl/EYe_on_Tax#EYeOnTax

"EY Financial Challenger" (XI edycja konkursu EY dla zainteresowanych doradztwem transakcyjnym), w którym główną nagrodą jest 30 000 PLN, a także płatne praktyki w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY.
Więcej informacji o konkursie na:ey.com.pl/Challenger#EYFCh

Karolina Nowak