Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego, którego tegorocznym organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice.

Zadaniem uczestników, którymi mogą zostać studenci wszystkich wydziałów prawa i administracji w Polsce, jest napisanie eseju na jeden z zaproponowanych tematów:

1. Doniosłość Prawna Karty Praw Podstawowych w Polsce wobec braku jej ratyfikacji.
2. Obywatelstwo unijne a obywatelstwo narodowe.
3. Draft Common Frame of Reference jako instrument opcjonalny.
4. Oddziaływanie dyrektywy nieimplementowanej w kraju członkowskim.
5. Kontrola prawa unijnego przez niemiecki Związkowy Trybunał Konstytucyjny.
6. Możliwości kontroli wprowadzanego prawa unijnego przez instytucje krajowe.
7. Regulacje wspólnotowe dotyczące gospodarki i ich skutki dla wolnego handlu.

Esej należy przesyłać do 21.10.2011 r. na adres okpe@elsa.org.pl.

Autorzy 25 najlepszych prac zostaną zaproszeni do Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie 4 listopada 2011r. wezmą udział w finałowym teście. Na finalistów Konkursu czekają cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 zł.

Patronami Honorowymi Konkursu zostali: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą dr Gunter Pleuger, Województwo Lubuskie oraz Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.

Regulamin oraz niezbędne informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

 

]]>