Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań oraz na wykonaniu zadania problemowego. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt, a wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać przynajmniej 75 punktów z części testowej i 20 za wykonanie zadania. Na liście znalazło 41 aktów prawnych i 7 publikacji, szczegóły można znaleźć na stronie resortu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów